Rynek zrobotyzowanej kompletacji wart 6,8 mld USD do 2030 r.

150

Nowe badania przeprowadzone przez Interact Analysis pokazują, że rynek zrobotyzowanej kompletacji znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, ale ma ogromny potencjał. W 2022 r. rynek ten był wart 236 mln USD, ale do 2030 r. jego wartość wzrośnie do 6,8 mld USD. Rosnące koszty pracy i ograniczenia łańcucha dostaw będą prawdopodobnie kluczowymi czynnikami napędzającymi rynek, ponieważ firmy zwracają się ku automatyzacji, aby złagodzić presję operacyjną. Rozwój handlu elektronicznego i automatyzacji magazynów również wpłynie na rynek zrobotyzowanej technologii kompletacji.

Obecnie na rynku zrobotyzowanej kompletacji jest bardzo niewielu dostawców, a zainstalowana baza jest niewielka. Badania Interact Analysis pokazują, że do końca 2022 r. na rynku było zaledwie 33 dostawców, z których większość weszła na rynek w ciągu ostatnich 5 lat. Jednak pomimo tego, że rynek jest obecnie stosunkowo niewielki, istnieje ogromny potencjał wzrostu dla sektora zrobotyzowanej kompletacji, a wzrost automatyzacji magazynów będzie miał pozytywny wpływ na rynek. W 2022 roku liczba pracowników wykonujących statyczne zadania manipulacyjne w magazynach wynosiła 4,3 miliona, a do 2030 roku liczba ta osiągnie 7,5 miliona. Ta ekspansja znacznie zwiększy całkowity adresowalny rynek zrobotyzowanej kompletacji.

Globalna prognoza rocznych przychodów na rynku kompletacji zrobotyzowanej

Rynek zrobotyzowanej kompletacji jest bardzo dynamiczny i oczekuje się, że w ciągu następnych 7 lat będzie odnotowywał umiarkowany wzrost

Istnieje wiele czynników, które wpływają na szybkość wdrażania technologii zrobotyzowanej kompletacji, a jednym z nich jest system zmianowy. Firmy działające w systemie 2- i 3-zmianowym mają tendencję do szybszego przyjmowania rozwiązań niż te o niższym systemie zmianowym, ponieważ mogą znacznie obniżyć koszty pracy poprzez instalację technologii. Rozwój handlu elektronicznego ma ogromny wpływ na rynek ze względu na całodobowy charakter jego działalności, z wieloma zmianami. Roboty kompletujące mogą pracować dłużej i osiągnąć większą liczbę kompletacji niż pracownicy fizyczni przy niższych kosztach ogólnych.

Irene Zhang, starszy analityk w Interact Analysis, komentuje: „Rynek zrobotyzowanej kompletacji jest z pewnością ekscytujący i dynamiczny. Krajobraz udziału w rynku będzie wyglądał zupełnie inaczej w 2030 roku niż obecnie ze względu na napływ nowych dostawców. Udział w rynku może się znacznie zmienić, jeśli tylko jednemu dostawcy zostanie przyznany duży projekt. Na przykład umowa Boston Dynamic z DHL o wartości 15 milionów dolarów będzie miała znaczący wpływ na jej udział w rynku zrobotyzowanej kompletacji w 2023 roku.

„Stany Zjednoczone zdecydowanie przodują na rynku zrobotyzowanej kompletacji i spodziewamy się, że sytuacja ta utrzyma się w okresie objętym naszą prognozą.Wynika to częściowo z wysokich kosztów pracy ponoszonych przez amerykańskie firmy.Spośród 33 dostawców, którzy obecnie obsługują rynek zrobotyzowanej kompletacji, 18 ma siedzibę w USA.Nie wspominając o tym, że wszystkie 18 otrzymało łącznie 1,4 miliarda dolarów finansowania do końca 2022 roku – co stanowi 60% globalnego finansowania na tym rynku”.

Źródło: Interact Analysis