Rynek robotów przemysłowych powróci na ścieżkę wzrostu: 4,6% CAGR prognozowane na lata 2021-2024

527

Ostatnie wiadomości dotyczące rynku robotów przemysłowych nie były radosne, ale przyszłość tego sektora wygląda dobrze, z prognozą wzrostu globalnych dostaw o ponad 9% w 2021 roku i CAGR na poziomie 4,6% przewidywanym na okres 2021-2024.

Poważne korekty poprzednich prognoz spowodowane bezprecedensowymi wydarzeniami

Pandemia Covid-19 nie była jedynym czynnikiem obciążającym gospodarkę w ciągu ostatnich kilku lat. Nawet przed Covid, rok 2019 nie był dobrym rokiem. Jak podał MFW w lipcu 2019 r., globalna gospodarka zanurzała się, zanim pandemia uderzyła w świat. Chińsko-amerykańskie wojny taryfowe, słaby popyt ze strony globalnego przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, niepewność związana z Brexitem i napięcia geopolityczne odegrały swoją rolę w stłumieniu globalnego wzrostu. Następnie pojawił się wirus, który jeszcze bardziej zakłócił i tak już słabą gospodarkę. W ciągu tych dwóch lat szczególnie mocno ucierpiała branża robotyki, odnotowując ciągły ujemny wzrost. W naszym nowym raporcie na temat robotów przemysłowych Interact Analysis podkreśla spowolnienie dla robotyki, analizując nasze własne prognozy dokonane w III kwartale 2019 r. w drugiej edycji raportu i porównując je ze skorygowanymi danymi liczbowymi dokonanymi w nowej, trzeciej edycji.

 

Prognoza wysyłek robotów przemysłowych – 3. edycja vs. 2. edycja

Powyższy wykres pokazuje wpływ spowolnienia w 2019 r. na branżę robotyki, kiedy to wysyłki spadły o 5,4%, oraz głębszy efekt pandemii z 2020 r., kiedy to spadły o 5,9%. Mówiąc bardziej dosadnie, w 2020 roku było o 80 000 sztuk dostaw mniej niż wcześniej prognozowano.

Mimo, że wcześniejsze prognozy dotyczące dłuższego okresu nie zostaną zrealizowane, firma Interact Analysis zidentyfikowała silne czynniki stymulujące wzrost wykorzystania automatyki i robotów przemysłowych. Należą do nich nowe zastosowania w przemyśle oraz spadek cen. Przewiduje się, że w 2021 roku nastąpi przyspieszenie wzrostu przychodów o 9,2% w ujęciu