Rozróżnienie między ROI a okresem zwrotu nakładu

593

Jeśli planujesz zautomatyzować produkcję za pomocą robotów i wyposażenia robotycznego, musisz zbudować solidną strategię biznesową, by poznać prawdziwą wartość automatyzacji.

Wiele firm decyduje się na obliczenie ROI poprzez obliczenie okresu zwrotu, dzieląc koszt robota przez miesięczne wynagrodzenie pracownika. Pomimo że ta metoda wskazuje nam konkretną liczbę, z którą można pracować, ważne jest, aby pamiętać, że w ten sposób nie otrzyma się jasnego obrazu prawdziwej wartości i wpływu, jaki automatyzacja będzie miała na firmę.

Aby dokonać bardziej dokładnej i całościowej kalkulacji, należy zacząć od kosztów początkowych, a następnie rozważyć krótko i długoterminowe korzyści materialne oraz niematerialne, które można czerpać z tego typu inwestycji.

4 aspekty do rozważenia podczas tworzenia strategii biznesowej

Uwzględnienie tych czterech aspektów automatyzacji podczas budowania strategii biznesowej pomoże Ci wybrać odpowiednie roboty i wyposażenie robotyczne dla Twojej firmy.

1. Całkowita inwestycja w wyposażenie robotyczne

Jeśli automatyzacja wykorzystuje roboty współpracujące, oferujące elastyczność i bezpiecznie pracujące obok pracowników, jaka byłaby całkowita inwestycja w porównaniu z wdrożeniem tradycyjnych robotów?

Aby obliczyć całkowitą inwestycję w robotykę, należy uwzględnić inwestycję początkową i wziąć pod uwagę opłaty za dodatkowe akcesoria systemowe, czy infrastrukturę w fabryce oraz potencjalne koszty integracji. Jak łatwo jest zaprogramować roboty i jak bardzo są one elastyczne? Czy trzeba będzie wzywać integratora systemu za każdym razem, gdy należy wprowadzić drobną zmianę, czy też można przeszkolić personel w tym zakresie, ponieważ roboty i ich akcesoria są łatwe do zaprogramowania i nie wymagają godzin drogich konsultacji w celu dostosowania do potrzeb klienta?

Weź pod uwagę przyszłe koszty utrzymania oraz to, czy dany robot może w łatwy sposób zostać ponownie wdrożony do innych procesów w ramach Twojej firmy, by sprostać zmieniającym się potrzebom produkcji. Jeśli chcesz wdrożyć tradycyjne roboty, zwróć uwagę, czy konieczna jest zmiana układu hali produkcyjnej, ponieważ może się to wiązać z wysokimi kosztami, a zazwyczaj taka instalacja jest stała i mało elastyczna. Należy pamiętać, aby uwzględnić koszty związane z modernizacją lub uaktualnieniem technologii oraz wziąć pod uwagę późniejsze uzupełnienia i związane z nimi koszty rozwoju.

2. Wpływ na pracowników

Co wdrożenie robotów i odpowiedniego sprzętu oznaczałoby dla zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa Twoich pracowników?

Jeśli zautomatyzujesz niektóre aspekty produkcji, ile zaoszczędzisz na kosztach społecznych oraz wydatkach zdrowotnych, medycznych i ubezpieczeniowych dzięki wprowadzeniu bezpieczniejszych, wydajniejszych i bardziej ergonomicznych metod pracy? Jaką wartość miałaby mniejsza liczba wypadków spowodowanych błędami ludzkimi? I co oznaczałoby dla Ciebie odciążenie Twoich cennych pracowników, którzy mogliby wykonywać inne, bardziej złożone zadania?

Automatyzacja może zapewnić bezpieczeństwo pracowników, zwłaszcza jeśli zastosujesz roboty współpracujące, z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną i efektywną współpracę robotów z ludźmi na ruchliwej hali produkcyjnej.

W zakładach istnieje wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikających z powtarzalności i ręcznego przemieszczania materiałów. Takie problemy można w znacznym stopniu ograniczyć dzięki wprowadzeniu robotów współpracujących i odpowiedniego sprzętu robotycznego. Umożliwi to pracownikom wykonywanie mniej pracochłonnych i powtarzalnych zadań, dzięki którym mogą odegrać bardziej wartościową rolę w firmie. Daje to również pracownikom możliwość zapoznania się z technologią robotyki i zdobycia nowych umiejętności, które będą wspierać ich przyszły rozwój, jak również rozwój Twojej firmy. Satysfakcja pracowników jest trudna do oszacowania, ale bezcenna dla Twojej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj