Roboty przemysłowe wkraczają do nowych zastosowań i branż

286

Rynek robotów przemysłowych wchodzi w nową fazę rozwoju. Dostawcy robotów poszerzają zakres swojej oferty, kierując ją do nowych scenariuszy zastosowań poprzez oferowanie maszyn o zwiększonej wszechstronności. Trendy obejmują roboty zarówno o coraz większym, jak i coraz mniejszym udźwigu. W ciągu najbliższych kilku lat tradycyjny robot przegubowy, obecny w tak ważnych branżach jak motoryzacja, będzie nadal zdobywał lwią część rynku. Jednak rozwijające się branże, takie jak żywność i napoje oraz farmaceutyki, będą oznaczać silny rozwój innych typów robotów.

Roboty przegubowe: liczba wysyłek przekroczy 400 000 do 2026 roku, w porównaniu z 250 000 w 2021 roku

W 2021 roku roboty przegubowe stanowiły ponad 75% całkowitej wartości rynku robotów przemysłowych, którą oszacowano na ponad 11,8 mld USD. Roboty przegubowe dominują na rynku ze względu na wiele branż, które obsługują, oraz szeroki zakres zastosowań, takich jak spawanie łukowe, zgrzewanie punktowe, malowanie i przenoszenie materiałów. Oferują one również szeroki zakres opcji obciążenia użytkowego. Większość wiodących dostawców robotów przegubowych koncentruje się na przemyśle motoryzacyjnym, ale inne kluczowe sektory obejmują metale, elektronikę, farmaceutyki oraz żywność i napoje.

Roczne zapotrzebowanie na roboty przegubowe osiągnęło ponad 200 000 sztuk, a główne typy to roboty do spawania punktowego o masie ponad 200 kg, roboty malarskie, roboty do spawania łukowego o masie 6-10 kg i roboty do przenoszenia materiałów o masie 80-200 kg. A w 2021 r. globalna stopa wzrostu rynku robotów przegubowych >300 kg wyniosła ponad 30%. Choć roboty przegubowe nadal dominują na rynku, w latach 2019-2021 odnotowały załamanie, kiedy to motoryzacja upadła, a wielu dostawców robotów przegubowych straciło znaczny udział w rynku. Mimo to, w 2019 r. odnotowano ponad 200 000 dostaw robotów przegubowych i spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie prawie dwukrotnie do ponad 400 000 w 2026 r.

                              Prognoza wysyłek jednostek robotów przemysłowych – według typów robotów

Roboty współpracujące będą stanowiły ponad 10% całkowitej sprzedaży robotów przemysłowych w 2026 roku

Roboty współpracujące pojawiły się na scenie stosunkowo niedawno, a ich potencjał dopiero zaczyna być dostrzegany. Chociaż mają one szeroki zakres zastosowań, poza tym, że wkraczają do środowisk przemysłowych, w których bardziej tradycyjna robotyka jest już dojrzała, dla rozwiązań typu cobot otwierają się nowe dziedziny i zastosowania, szczególnie w obszarach farmacji, żywności i napojów oraz nowej energii, a my szacujemy, że rynek cobotów będzie rósł w tempie szybszym niż przeciętne. Znaki już są: po spowolnieniu w 2020 r. globalny rynek robotów współpracujących mocno odbił w 2021 r., kiedy to sprzedaż stanowiła 6,2% całego rynku robotów przemysłowych, udział ten miał wzrost rok do roku o 0,4%.

Szacujemy, że do 2026 roku sprzedaż cobotów przekroczy 10% całkowitej sprzedaży robotów przemysłowych. W regionie EMEA prognozuje się, że przychody z robotów współpracujących będą rosły najszybciej (z CAGR na poziomie 21,1%), a coboty będą stanowiły ponad 14% dostaw w 2026 roku, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do 8,1% udziału w 2021 roku. Małe modele (<10 kg) nadal będą wiodły prym na rynku, podczas gdy widzimy oczywisty trend w cobotach o dużej ładowności (>10 kg).