Rittal rozbudowuje technologię tablicową RiLine Compact

701

Firma Rittal uzupełnia wprowadzony z sukcesem system szyn zbiorczych RiLine do małych układów sterowania i rozdzielni o nowe komponenty: podzespoły dla większych prądów do 125 A, 1-biegunowe adaptery urządzeniowe do wyłączników mocy o szerokości 18 mm, a także nowe smukłe moduły sterujące silnika. Dzięki temu system, który umożliwia łatwą instalację aparatury rozdzielczej do 125 A, będzie miał uniwersalne zastosowanie.

Po udanym wprowadzeniu RiLine Compact na rynek na początku roku 2017, Rittal poszerza teraz ofertę tego systemu szyn zbiorczych o dodatkowe komponenty. Zastosowanie w aparaturze sterowniczej i rozdzielczej z maksymalnym prądem do 125 A całkowicie zabezpieczonych przed dotykiem tablic ułatwia montaż i skraca czas instalacji. Komponenty można łatwo wtykać do tablicy, uzyskując w jednej czynności montażowej połączenie mechaniczne i elektryczne.

Połączenie tablic z rozszerzeniem adaptera

Nowy adapter zasilania dla prądów do 125 A ma rozmieszczone równolegle kontakty mechaniczne i elektryczne. Urządzenie umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie dwóch tablic RiLine Compact Board w większy system. Adapter ma szerokość montażową 45 mm i jest przystosowany do podłączania przewodów o przekroju do 50 mm2.

Kolejną nowością są 1-biegunowe adaptery urządzeniowe o szerokości montażowej 18 mm. Wąskie adaptery do mocowania wyłączników mocy są dostępne w dwóch wariantach – 16 A i 63 A. Do tego występują po trzy różne wersje do podłączania: L1, L2 lub L3. Adapter bez złącza elektrycznego do systemu szyn zbiorczych, również o szerokości 18 mm, można wykorzystać jako wspornik urządzeń dla różnych komponentów.

O połowę więcej miejsca

Poszerzono również ofertę modułów sterujących silnika. Są one dostępne wprost z magazynu dla zakresów prądu 0,6 A, 2,4 A i 9 A. Łączą funkcje bezpośredniego układu rozruchowego i układu nawrotnego w jednym urządzeniu, mając przy tym szerokość zaledwie 22,5 mm. Daje to o połowę więcej miejsca w porównaniu ze standardowymi urządzeniami 45 mm w tym przedziale prądu i zapewnia nawet o 75% większą oszczędność miejsca w porównaniu z układami rozruchowymi oraz nawrotnymi o szerokości 90 mm.

Trójfazowe moduły sterujące silnika to wysokowydajne przełączniki hybrydowe z monitorowaniem prądu. Dzięki technologii hybrydowej urządzenie ma większą żywotność i pracuje bezstratnie. Zasada jest prosta: po sygnale wejściowym najpierw załącza się elektronika, natomiast tryb ciągły przejmują następnie styki mechaniczne. Do innych zalet modułów sterujących silnika należy funkcja diagnostyki, dzięki której wykrywają one wewnętrzne i zewnętrzne błędy.

Łatwy montaż kompaktowych rozdzielni

System szyn zbiorczych RiLine Compact umożliwia realizację bardzo zwartych rozdzielni o prądzie znamionowym do 125 A. Łatwe wtykanie komponentów na tablicy przyczynia się do zmniejszenia pracochłonności instalacji. Moduły sterujące silnika wyposażone w wewnętrzne połączenia i okablowanie dodatkowo minimalizują koszty okablowania. RiLine Compact nadaje się do zastosowań, w których do zainstalowania jest wiele urządzeń zabezpieczających w ciasnych przestrzeniach szaf sterowniczych. Mały system szyn zbiorczych do 125 A wykorzystywany jest na przykład w sterowaniu klapami w systemach wentylacji i w instalacjach chłodniczych.

Źródło: Rittal