Rewolucja na naszych oczach – system Inteligentnej Fabryki stworzony przez Polaków

798

INFORMACJA PRASOWA

Ubiegłotygodniowe upały i związane z nimi ograniczenia dostaw energii elektrycznej, wyeksponowały problem, z którym na co dzień boryka się wiele przedsiębiorstw. Nieprzewidziane sytuacje wpływające negatywnie na procesy produkcyjne, bo o nich mowa, skutecznie dezorganizują pracę wielu zakładów wytwórczych. Dawniej aktualizacją harmonogramów do nowej rzeczywistości zajmowały się sztaby planistów, ale ich działania były mało efektywne, a przede wszystkim – spóźnione. Dzisiaj dostępny jest IPOsystem; pierwsze i jedyne na świecie rozwiązanie, które w sposób autonomiczny; bez udziału kadry i dozoru bezpośredniego zarządza produkcją i co najważniejsze – na bieżąco, w zaledwie kilka sekund aktualizuje plany dostosowując je do obecnej sytuacji. Rozwiązanie z powodzeniem zostało wdrożone w ośmiu przedsiębiorstwach, w toku są kolejne implementacje. Twórcą IPOsystem jest zespół polskich specjalistów, który pracował nad nim sześć lat.

Rewolucja na naszych oczach – system Inteligentnej Fabryki stworzony przez Polaków

Sednem losowych sytuacji jest brak możliwości zaplanowania ich. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, skutki nawet najmniejszego odstąpienia od wcześniej przyjętego harmonogramu zawsze są negatywne. Bez względu na to z jakim charakterem zmian mamy do czynienia; niedostatkiem niezbędnych surowców, brakami kadrowymi, korektą zlecenia – najistotniejszą rolę odgrywa czas i sposób adaptacji występujących odstępstw. Szybka aktualizacja planów pozwala wykluczyć lub przynajmniej zminimalizować zakres szkód wywołanych nieprzewidzianymi sytuacjami.

Biorąc pod uwagę liczbę wydarzeń mogących w negatywny sposób wpłynąć na produkcję, nawet najbardziej kompetentny zespół planistów nie jest w stanie opracować harmonogramu zakładającego wszelkie odstępstwa i sposoby reagowania na nie. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż specjalista nie dokona szybkiej korekty, gdyż podjęcie optymalnej decyzji wymaga przetworzenia znacznej liczby danych cechujących się dużą zmiennością. Kolejnym problemem jest komunikacja; informacje o nowych założeniach muszą szybko dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, przekaz musi być jasny i bardzo konkretny, inaczej firmie grozić będą przestoje spowodowane dezinformacją.

Odpowiedzią na potrzebę najbardziej optymalnego zarządzania wszystkimi procesami na halach produkcyjnych jest IPOsystem (Intelligent Production Organization System). Rozwiązanie jest efektem sześcioletniej pracy zespołu polskich specjalistów. To pierwszy i jedyny na świecie inteligentny system nie tylko samodzielnie zarządzający pracami w przedsiębiorstwach, ale i bezzwłocznie aktualizujący harmonogramy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek, nawet najmniejszego odstępstwa. Wszystkie operacje mające na celu znowelizowanie założeń są przeprowadzane automatycznie w zaledwie pięć sekund. To między innymi ta cecha sprawia, że IPOsystem jest innowacją na skalę światową. – IPOsystem jest rewolucyjny i nie boję się użyć tego słowa. Żadne inne rozwiązanie nie dysponuje funkcjami, którymi charakteryzuje się IPOsystem. Rozwiązanie bez udziału człowieka podejmuje decyzje bezpośrednio wpływające na przebieg prac na halach produkcyjnych, a także zaopatrzenie, transport i funkcjonowanie magazynów. To najistotniejsza cecha systemu, która stanowi o tym, że IPOsystem z dowolnej fabryki tworzy Inteligentną Fabrykę podkreśla Krzysztof Fiegler, Dyrektor Handlowy iwspółwłaściciel firmy UIBS Teamwork z Rybnika, która jest twórcą tego innowacyjnego rozwiązania.

Pionierski charakter IPOsystem łatwiej zrozumieć, jeśli przedsiębiorstwo i wszystkie zachodzące w nim operacje przyrównamy z ludzkim organizmem. Jest on tak doskonały, że najważniejsze procesy przebiegają automatycznie; wszak nie musimy pamiętać np. o oddychaniu, serce także bije niezależnie od naszej woli. Jednocześnie, organizm natychmiastowo i samoczynnie replikuje na wszelkie zmiany. Reakcja pilomotoryczna (popularna „gęsia skórka”) to przecież nic innego, jak „odpowiedź” ludzkiego ciała na zimno lub silne emocje. Nie kontrolujemy jej: pojawia się niezależnie od nas, by chronić ciało.
W bardzo dużym uproszczeniu można podobnie opisać działanie IPOsystem. Rozwiązanie samodzielnie zarządza wszystkimi procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, a gdy wystąpią odstępstwa od planów – natychmiast podejmuje kroki mające na celu optymalizację dalszych działań. Operacja ta ma miejsce samoczynnie i może być dla pracowników niezauważalna. Będzie to jednak zawsze najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji, mające zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

IPOsystem zarządza wszystkimi etapami procesu produkcyjnego i pracownikami firmy; autonomicznie i w czasie rzeczywistym decyduje o kolejności prac i przydziale zadań. Poza tym, system gromadzi informacje na temat przebiegu wszystkich działań, dzięki czemu precyzyjnie oblicza terminy realizacji zleceń – mówi Krzysztof Fiegler. Na tym właściwości rozwiązania się nie kończą. – Funkcje IPOsystem umożliwiają także kontrolę jakości gotowych produktów. Rozwiązanie pozwala niemal natychmiast wykryć każdy problem, taki jak wada materiałowa lub błąd w realizacji konkretnej operacji technologicznej. Jednocześnie, system umożliwia dokładne zdefiniowanie momentu, w którym doszło do błędu, ułatwia diagnozę jego przyczyny i wyeliminowanie jej – dodaje Dyrektor Handlowy firmy UIBS Teamwork.

Innowacyjny charakter rozwiązania docenili eksperci, czego wyrazem są prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznane twórcom IPOsystem. Jednak dowodem użyteczności ich systemu są informacje zwrotne płynące z rynku. IPOsystem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a przedstawiciele przedsiębiorstw, w których już został wdrożony nie wyobrażają sobie funkcjonowania fabryki bez niego. Rewolucja dzieje się na naszych oczach.

Tekst: Anna Koza

Źródło: www.iposystem.com.pl