Relacja z XII edycji Green Industry Summit

122

18 października 2023 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się XII edycja konferencji „Green Industry Summit”. Podczas trzech paneli dyskusyjnych oraz dwóch prezentacji eksperci omówili najważniejsze zagadnienia związane z zieloną transformacją oraz dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle i logistyce. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna Gala rozdania nagród, „Diamentów Green Industry”, w trakcie której uhonorowane zostały przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu wdrażania zielonych, zrównoważonych i niskoemisyjnych rozwiązań w biznesie.

Merytoryczną część programu rozpoczęło inauguracyjne wystąpienie Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pikonia, Profesora na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownika Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, pod tytułem „Budownictwo cyrkularne”.

Zdaniem Profesora Pikonia, GOZ może oznaczać oszczędności rzędu setek mld euro rocznie. Póki co jednak, zużycie surowców w budownictwie wciąż nie maleje. Tylko w Chinach, w ciągu ostatnich trzech lat zużyto więcej betonu, niż w USA w całym XX wieku. Osiągnięcie cyrkularności już w tym momencie, zdaniem Pana Profesora, jest niemożliwe, ale należy do tego nieustannie dążyć. Choć w Polsce cyrkularność znajduje się na poziomie 10,2%, więcej niż wynosi średnia światowa oraz UE, to wciąż zdecydowanie za mało, by myśleć o budowie prawdziwej gospodarki obiegu zamkniętego.

Po zakończeniu wystąpienia inauguracyjnego nadszedł czas na pierwszą prezentację, zatytułowaną „Przemysł 5.0 na Horyzoncie”, którą wygłosiła Pani Dominika Bagińska-Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych Łukasiewicz ORGMASZ.

Na wstępie Pani Dominika, reprezentująca organizację o profilu badawczym, podzieliła się spostrzeżeniem, że nauka to też biznes. Dzięki prowadzeniu i wdrażaniu rezultatów odpowiedniej polityki badawczej, można bowiem mieć realny wpływ na ekonomiczną pozycję przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny są zaś ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie da się bowiem osiągnąć zielonej transformacji przemysłu bez udziału i zaangażowania podmiotów prywatnych oraz ich środków finansowych. Nie bez znaczenia są oczywiście także środki publiczne, w tym te pochodzące z projektów unijnych. Program Horyzont Europa przewiduje na ten cel w najbliższych latach finansowanie na poziomie 100 mld euro.

Po wystąpieniu Pani Dominiki nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, zatytułowany „GOZ w Przemyśle”. Moderatorem debaty został Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Udział w dyskusji wzięli zaś: Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik, Kierownik Działu Opakowań Foliowych Smithfield Polska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie, Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Losor, Członek Zarządu i Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu w spółce Górażdże Cement, koncern Heidelberg Materials oraz Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Zdaniem dyskutantów, pierwszym krokiem na drodze do GOZ musi być optymalizacja dotychczasowych projektów, czyli minimalizacja wykorzystania surowców i rezygnacja z wszelkich dodatków nie stanowiących kluczowego elementu produktu.

W aspekcie finansowym budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, już teraz wiele banków dokonuje wnikliwej oceny projektów pod kątem zrównoważenia i realizacji kryteriów ESG. Co więcej, informacje te są istotne dla decyzji o przyznaniu, bądź odmowie finansowania danego projektu. W ocenie zgromadzonych ekspertów już wkrótce banki mogą całkowicie zrezygnować z finansowania projektów nie spełniających „zielonych” norm.

Paneliści zwrócili także uwagę, że świadomość znaczenia cyrkularności w poszczególnych branżach rośnie. Wciąż jednak około 50% osób na stanowiskach kierowniczych w firmach nie słyszało o GOZ. A jeśli nawet, kojarzą to pojęcie jedynie z recyklingiem odpadów. Konkluzją debaty był apel o stworzenie odpowiedniego wsparcia regulacyjnego dla przedsiębiorstw, w oparciu o sugestie biznesu.

Kolejnym elementem programu “Green Industry Summit” było wystąpienie Pana Remigiusza Pyszki, zatytułowane „Dążenie do zrównoważonej przyszłości”. W swojej prezentacji skupił się na wizji reprezentowanej przez siebie firmy SoftwareOne, na którą składa się przede wszystkim odpowiedzialność za klimat, promocja różnorodności, wspieranie transformacji cyfrowej oraz udoskonalanie ładu korporacyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj