Przyszłość branży opakowaniowej

1137

Nowe i rozwijające się technologie dają niespotykane dotąd możliwości wpływające na poprawę wydajności i metod produkcji oraz osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Artykuł autorstwa Christiny Hoffman, Product Marketing Manager’a Fluid and Motion Control w firmie Emerson oraz Samuela Orozco, Marketing Manager’a Fluid and Motion Control w firmie Emerson.

Presja na zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i wpływu na środowisko sprawia, że linie pakujące muszą sprostać niespotykanemu wcześniej zróżnicowaniu produktów. Nowe i powstające rozwiązania w zakresie automatyzacji mogą pomóc firmom z branży produktów szybko zbywalnych (CPG) w redukcji zużycia energii, usprawnieniu procesów produkcyjnych, optymalizacji pracy maszyn oraz w wielu innych aspektach. W miarę jak rozwiązania stają się powszechne, przyszłość branży opakowaniowej rysuje się w sposób bardziej zrównoważony, wydajny i produktywny niż kiedykolwiek wcześniej.

Elektryczne siłowniki tłoczyskowe marki AVENTICS™ serii SPRA

Optymalizacja linii z wykorzystaniem hybrydowych systemów automatyzacji

Tradycyjnie w systemach automatyki stosowano tylko pneumatyczne lub elektryczne sterowanie ruchem liniowym. Dlatego systemy te miały zalety jedynie tychże technologii. Teraz producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) mogą budować maszyny pakujące wyposażone w hybrydowe systemy automatyzacji, w których zastosowano największe zalety obu technologii jako jedno rozwiązanie.

Dzięki zastosowaniu siłowników pneumatycznych oraz siłowników elektrycznych, systemy hybrydowe umożliwiają producentom OEM zastosowanie najbardziej pasujących technologii dla każdej funkcji oraz optymalizację pod kątem zrównoważonego rozwoju, sprawności i wydajności linii pakującej. Najnowsze siłowniki elektryczne są energooszczędne i są w stanie osiągać niezrównaną powtarzalność i równomierność, co może poprawić ogólną sprawność urządzenia, a także zminimalizować ilość odpadów. Z kolei siłowniki pneumatyczne wyróżniają się niezawodnym działaniem, a także łatwością konserwacji.  

Pełna kontrola dzięki inteligentnym czujnikom i przemysłowemu oprogramowaniu analitycznemu

Presja na osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, wydajności oraz produktywności prowadzi producentów z branży CPG do poszukiwania nowych sposobów na optymalizację wykorzystania zasobów oraz usprawniania danych procesów. Chodzi tu o uzyskanie lepszej kontroli i analizy procesów zużywających najwięcej zasobów, takich jak na przykład instalacje sprężonego powietrza i systemy CIP (ang. Clean-in-Place).