Przetwarzanie na brzegu sieci, sztuczna inteligencja i rozwiązania chmurowe

115

Przejście na przetwarzanie na brzegu sieci

Obecnie coraz więcej operatorów dostrzega korzyści płynące z przetwarzania danych na brzegu sieci (w pobliżu samego urządzenia), co umożliwia uzyskanie korzyści operacyjnych w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sterowników zintegrowanych z mechanizmami sztucznej inteligencji, umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie reagowanie na informacje w momencie ich utworzenia, co z kolei zapewnia analizę prognostyczną bez opóźnień. Jednak ograniczenie technologii brzegowych polega na tym, że nie są one w stanie obsłużyć dużych ilości danych.

Najlepsze podejście do zarządzania danymi, które pozwala środowiskom OT i IT zmaksymalizować ich wykorzystanie, to często rozwiązanie hybrydowe, w którym dane są przetwarzane w pobliżu urządzenia (przetwarzanie typu „edge”), a następnie przekazywane w celu przechowywania i dalszej analizy na serwerach lokalnych lub w chmurze, co pozwala uzyskać największe korzyści.

Warto wiedzieć, że te same dane mogą być przetwarzane w więcej niż jednym miejscu — na przykład najpierw na brzegu sieci, w celu spełnienia wymagań przetwarzania w czasie rzeczywistym, a następnie na serwerze lub w chmurze. Jest to możliwe dzięki scharakteryzowaniu ich znacznikiem czasu, co pozwala na ich wyświetlanie i synchronizację w różnych aplikacjach.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa danych warto również wykorzystać kontrolery, które mogą je buforować. W ten sposób, w przypadku problemów z połączeniem lub uszkodzeniem danych zawsze będzie dostępna kopia zapasowa — szczególnie ważna w sektorach produktów szybko zbywalnych, w których zgodność i identyfikowalność produktów mają wysoki priorytet.

Dla większości producentów rozwiązanie serwerowe na miejscu będzie najlepszym pierwszym krokiem na drabinie cyfryzacji, ponieważ zwykle jest to najłatwiejsza funkcja do zrealizowania. W rzeczywistości wielu producentów już dzisiaj posiada pewien stopień

infrastruktury IT zainstalowanej w fabryce – a więc zlokalizowanie danych na miejscu zapewnia łatwy dostęp do nich. Rozwiązanie takie można również osiągnąć w sposób bardziej ekonomiczny, jeśli posiada się już kontroler, który ma możliwość eskalowania danych. Osiągnąwszy ten poziom architektury można przeprowadzać dalsze analizy za pomocą szeregu tanich rozwiązań programowych.

Dane otwierają oczy wielu producentów, którzy zaczynają rozumieć, co mogą osiągnąć i jakie problemy tradycyjnych procesów można rozwiązać już dzisiaj. Inżynierowie zyskują dodatkowe wsparcie, wiedząc, że cyfryzacja nie wymaga fundamentalnych zmian w metodzie produkcji – jej celem jest jedynie gromadzenie i przetwarzanie danych. Powinni oni więc uznać ją za jedyne narzędzie, które może zapewnić im lepszy wgląd w ich procesy w celu poprawy wydajności.

Autor:Daniel Rossek, kierownik ds. marketingu regionalnego w firmie OMRON UK

Źródło: OMRON