Przemysłowy Internet Rzeczy – jak będzie wyglądała jego przyszłość?

757

Do 2021 roku rynek Przemysłowego Internetu Rzeczy wzrośnie średnio o 27% rocznie, a jego wartość przekroczy 20 mld dolarów. Jakie wyzwania stoją przed Przemysłem 4.0 w najbliższych latach?

Przemysł 4.0 to obecnie temat wielu targów i konferencji przemysłowych na całym świecie. Czwarta rewolucja przemysłowa w odróżnieniu od wcześniejszych zmian w przemyśle integruje ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami szeroko wykorzystującymi internet oraz technologie informacyjne. Wszystkie nowatorskie zmiany wprowadzane w przemyśle dzięki czwartej rewolucji łączy wspólny cel – maksymalne wykorzystanie sensorów i zbiorcze przetwarzanie danych, aby jak najbardziej obniżyć koszty produkcji, zwiększając przy tym jej wydajność. Według specjalistów, w ciągu trzech najbliższych lat 95% firm będzie stosować IIoT w celu optymalizacji wydajności procesów przemysłowych i produktów. Tym samym wdrożenie IIoT nie będzie miało celu wyprzedzenia konkurencji, lecz stanowiło konieczność, by nie pozostawać w tyle.

Wzrost znaczenia IIoT

Według raportu Markets&Markets IoT in Manufacturing Market – Global Forecast do 2021 roku rynek Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. IIoT) wzrośnie średnio o 27% rocznie, a jego wartość wyniesie ponad 20 mld dolarów – trzy razy więcej niż obecnie. Zdaniem analityków głównymi czynnikami, które mają wpływ na rozwój IIoT jest potrzeba przejęcia kontroli nad infrastrukturą produkcyjną, monitorowaniem jej kosztów utrzymania oraz wydajności.

Wyzwanie dla Polaków

Według badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2017 roku z rozwiązań Internetu Rzeczy korzysta jedynie 3,1 proc. polskich firm. Wśród najnowszych rozwiązań technologicznych przyswajanych przez przedsiębiorców mających dostęp do Internetu nieco lepiej wypadają rozwiązania Big Data, które stosuje 14,7 proc. firm.

Jak wynika z raportu „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide IDC”, najwięcej na rozwiązania IoT do 2020 roku wydadzą kraje skandynawskie, jak Szwecja czy Norwegia. Wydatki per capita wyniosą odpowiednio 398 oraz 369 dolarów. Wynik Polski to 49 dolarów, przez co nasz kraj zdecydowanie odstaje od czołówki podążających za trendami światowych przedsiębiorców. – Przed polskimi przedsiębiorcami stoi duże wyzwanie rzeczywistej cyfryzacji przemysłu. Rozwiązania oparte o systemy IIoT pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne, co pozwoli dotrzymać kroku szybko rozwijającej się zagranicznej konkurencji. Według raportu „Smart Manufacturing Report 2017” firmy, które wdrożyły systemy IIoT zauważyły wzrost efektywności przedsiębiorstw od 7 do nawet 50 proc. Wydatki na energię zmalały średnio o 5 proc., a koszty bezpośrednie zmniejszyły się w takich przedsiębiorstwach nawet o 20 proc. Te efekty pokazują prawdziwą siłę technologii IIoT i cyfryzacji procesów produkcyjnych – mówi Artur Hanc, prezes firmy ELMODIS. – Implementacja nowoczesnych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 jest również w stanie poprawić efektywność produkcji i całego łańcucha produkcyjnego. Ponadto stabilna i efektywna produkcja pozwala na dotrzymywanie terminów i jakości co ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek firmy i chęć podejmowania współpracy przez klientów – dodaje.

Konieczna zmiana mentalności

W 2018 roku dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców w kontekście Przemysłu 4.0 będzie zmiana mentalności i dostrzeżenie realnych korzyści, jakie niosą ze sobą systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy. Jak podkreśla Artur Hanc z ELMODIS, rutyna i powtarzanie sprawdzonych do tej pory rozwiązań mogą ograniczyć otwartość na innowacje, a tym samym perspektywy wzrostu efektywności. Strategiczne plany, wprowadzanie możliwości z zakresu predictive maintenance, analizy stanu maszyn to rozwiązania, które warto wziąć pod uwagę, myśląc o rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Rok 2017 pokazał, jak duży jest potencjał wykorzystania Przemysłowego Internetu Rzeczy w różnych sektorach gospodarki. Rozwiązania IIoT są pomocne w zakresie analityki biznesowej wpływającej na przyspieszenie procesów decyzyjnych, a specjalne platformy zbierające i analizujące dane oddziałują na zwiększenie wydajności przedsiębiorstw, co może przełożyć się na większą konkurencyjność firm na rynku. Rok 2018 to czas, gdy rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy dotrą do świadomości kolejnych przedsiębiorców, diagnozując i analizując pracę maszyn, dzięki czemu przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w fabrykach i zyskowności.

Źródło: 365 pr