Przemysłowa linia produkcyjna wspiera nowoczesną edukację studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim

883

Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, wyposażone m.in. w 3 roboty przemysłowe pozwala studentom poznawać nowoczesne technologie aktualnie stosowane w automatyzacji i robotyzacji przemysłu i być lepiej przygotowanymi na start na rynku pracy.

Uniwersytet Zielonogórski jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. Powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną i od tej pory dynamicznie się rozwija. W roku akademickim 2015/2016 kształci się na tej uczelni 13,5 tys. studentów. Kadra dydaktyczna kładzie największy nacisk na uniwersalny i nowoczesny charakter oferty dla studentów.

Polskie placówki edukacyjne są jednymi z najlepszych w Europie pod względem kształcenia technicznego. Jest to możliwe między innymi dlatego, że szkoły techniczne oraz uczelnie wyższe starają się ułatwiać uczniom i studentom start w zawodzie, wyposażając pracownie w sprzęt stosowany w zakładach przemysłowych. ASTOR aktywnie bierze w tym udział, wspierając placówki dydaktyczne m.in. poprzez prowadzenie wykładów, warsztatów i szkoleń dla uczniów i studentów, a także dostarczając wiedzę o najnowszych technologiach oraz wyposażenie laboratoriów.

Współpracę polegającą na transferze wiedzy z przemysłu do edukacji ASTOR nawiązał także z Uniwersytetem Zielonogórskim, konkretnie z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych na wydziale Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, który kształci studentów na następujących specjalnościach:

  • Sieciowe systemy informatyczne oraz inżynieria oprogramowania (kierunek informatyka),
  • Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki (kierunek automatyka i robotyka),
  • Teleinformatyka (kierunek elektronika i telekomunikacja).

W ramach tej współpracy, ASTOR wykonał stanowisko umożliwiające studentom poznanie wszystkich warstw sterowania modelową linią produkcyjną: zaczynając od warstwy obiektowej, poprzez sterowanie, po system klasy SCADA.

Model linii składa się z układu transporterów taśmowych i rolkowych (sterowanych poprzez układ falowników), dwóch robotów kartezjańskich, robota EPSON SCARA (wyposażonego w system wizyjny), dwóch robotów sześcioosiowych Kawasaki, centralnej szafy sterującej oraz panelu operatorskiego.

Całość instalacji zarządzana jest przez dwa zsynchronizowane kontrolery PACSystem RX3i od GE Automation & Controls. Detale podawane są na transporter taśmowy ręcznie, w sposób chaotyczny. Następnie system wizyjny współpracujący z robotem Epson SCARA LS3-401S wykrywa położenie elementu oraz jego kolor. Dzięki temu możliwe jest m.in. sortowanie i pozycjonowanie detali. Wybrane elementy trafiają do dalszej części systemu, gdzie roboty kartezjańskie obsługują magazynek skrzynek zbiorczych i moduł sortujący. Zakończeniem linii są dwa roboty Kawasaki.

ASTOR Uniwersytet Zielonogorski laboratorium roboty Kawasaki 2
Robot Kawasaki RS003N i robot Kawasaki RS006L

Mniejszy z nich – Kawasaki RS003N – prowadzi konfekcję detali do skrzynek zbiorczych, natomiast większy – Kawasaki RS006L – odpowiada za paletyzację. Komunikacja pomiędzy robotami a sterownikiem nadrzędnym odbywa się poprzez protokół Profinet. Dzięki temu skrócono czas montażu i uruchomienia, a także dostosowano komunikację do aktualnie stosowanych w przemyśle standardów.

Nad pracą całości linii czuwa oprogramowanie klasy SCADA – Wonderware InTouch. Umożliwia ono wizualizację pracy oraz zarządzanie poszczególnym urządzeniami wchodzącymi w skład stanowiska.

ASTOR Uniwersytet Zielonogorski laboratorium sterowanie 1
Warstwa sterowania

Jako generalny wykonawca instalacji, ASTOR m.in. przygotował koncepcję stanowiska, opracował podstawę merytoryczną i materiały dydaktyczne oraz dostarczył wyposażenie. W ramach projektu przeszkolono również kadrę naukową z zakresu obsługi i programowania.

Dzięki współpracy uczelni z ASTOR na etapie wdrożenia, udało się wypracować koncepcję wykorzystującą w pełni możliwości dydaktyczne dostarczonego sprzętu. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim wpisuje się w społeczną odpowiedzialność firmy ASTOR w zakresie nowoczesnej edukacji młodych pokoleń inżynierów i jak najlepszego przygotowania ich do startu na rynku pracy.

źródło: http://www.astor.com.pl/