Przegląd zrównoważonych rozwiązań zaprezentowanych podczas piątej edycji konferencji Wind and Drivetrain

349

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w niepewnych czasach, w których zmiany klimatyczne nie tylko zmuszają nas do stawienia czoła licznym nowym wyzwaniom, ale także mogą potencjalnie zagrażać życiu na Ziemi. Turbiny wiatrowe uniezależniają nas od paliw kopalnych oraz pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, minimalizując negatywny wpływ zmian klimatycznych na środowisko. Energia wiatrowa jest relatywnie tania i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, a związane z nią technologie generują nowe miejsca pracy.

Projektowanie, produkcja i montaż turbin wiatrowych wiążą się z szeregiem wyzwań. W przypadku największych turbin siły oddziałujące na łopaty wirnika są tak duże, że mogą powodować odkształcenia. Kolejnym istotnym czynnikiem jest poziom generowanego hałasu, a w miarę zaostrzających się przepisów turbiny muszą pracować ciszej. Firmy z sektora energetyki wiatrowej muszą weryfikować swoje strategie produkcyjne pod kątem celów jakościowych i kosztowych w całym 20-letnim cyklu eksploatacji turbin.

Istniejąca od 2010 r. i należąca do Dassault Systèmes marka SIMULIA była organizatorem konferencji Wind and Drivetrain, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. Podczas dwudniowego wirtualnego wydarzenia odbyło się ponad 30 prezentacji przygotowanych przez firmy z sektora energetyki wiatrowej, organizacje badawcze i naukowe oraz firmę Dassault Systèmes. W konferencji przeprowadzonej w całości w trybie online wzięło udział 650 gości z 60 krajów.

Agenda objęła prelekcje przedstawicieli m.in. GE Renewable Energy, Goldwind Science Technology, Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR), TNO Energy Transition i ZF Wind Power oraz wielu innych organizacji, których tematem przewodnim był sposób wykorzystania technologii modelowania i symulacji w procesach projektowania innowacyjnych rozwiązań dla energetyki wiatrowej. Poruszono także kwestie związane z przepisami dotyczącymi poziomu hałasu, modelowania i analizowania materiałów kompozytowych oraz wykorzystania technologii modelowania i symulacji w procesach tworzenia wirtualnych kopii bliźniaczych turbin wiatrowych oraz systemów energetycznych.

Przedstawiciele Dassault Systèmes poruszyli kwestie związane m.in. z wykorzystaniem technologii modelowania i symulacji, takich jak układy wieloczłonowe, obliczeniowa mechanika płynów, akustyka, aerodynamika, optymalizacja strukturalna, elektrodynamika i modelowanie materiałów. Te sprawdzone technologie pozwalają na prowadzenie wirtualnych testów generatorów, układów napędowych, łopat wirnika, instalacji przybrzeżnych oraz procesów produkcyjnych. Technologie modelowania i symulacji pozwalają inżynierom nie tylko doskonalić rozwiązania na wczesnym etapie projektu, ale także ograniczać koszty testowania fizycznego. Zespół Dassault Systèmes zaprezentował także funkcje platformy 3DEXPERIENCE® sprzyjające współpracy zespołów projektowych w zakresie wymagań funkcjonalnych, modeli, procesów produkcyjnych oraz efektów optymalizacji w celu zwiększenia efektywności oraz poprawy decyzyjności w całym procesie rozwoju produktów.