Projektowanie szaf sterowniczych i instalacji

926

Bardziej efektywne planowanie i opisywanie

Rosnąca złożoność szaf sterowniczych oraz samych instalacji, jak również nacisk na redukcję kosztów przy ich projektowaniu wymagają stałego wzrostu efektywności przy projektowaniu procesów, na wszystkich etapach, od planowania do końcowego montażu. Kompleksowe i zintegrowane rozwiązania są istotnym elementem umożliwiającym podniesienie wydajności w procesie opisywania i projektowania.

Od planowania do montażu, zintegrowane rozwiązania dla planowania i etykietowania zmniejszają koszty techniczne i koszty związane z występowaniem błędów.
Od planowania do montażu, zintegrowane rozwiązania dla planowania i etykietowania zmniejszają koszty techniczne i koszty związane z występowaniem błędów.

Zwiększenie wydajności w procesie tworzenia dokumentacji

Projektanci zaangażowani w tworzenie dokumentacji szaf sterowniczych i instalacji muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom. Rosnąca złożoność instalacji, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na skrócenie czasu realizacji i niższe koszty, stwarza potrzebę stosowania skutecznych rozwiązań. W wyniku tego, w całym procesie opracowywania konieczne jest stosowanie efektywnych narzędzi. Przykładem mogą być systemy CAE (Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynieryjnych) stosowane przy tworzeniu schematów elektrycznych. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Przy wyszukiwaniu odpowiednich produktów (np. odpowiednich złącz) wielu użytkowników wciąż polega na katalogach i bazach danych. W takim przypadku koszty techniczne mogą być często wielokrotnie większe niż koszty materiałów.

To samo odnosi się do oznakowania szaf i systemów sterowania: danych opisowe są często tworzone ręcznie i tak samo są wpisywane do oprogramowania. Metoda ta jest czasochłonna, a także podatna na dużą ilość błędów.

Aby zwiększyć wydajność podczas planowania i montażu, potrzebne są kompleksowe rozwiązania zintegrowane z procesem. Rozwiązania te redukują koszty techniczne oraz koszty montażu i jednocześnie zapobiegają powstawianiu kosztów wywołanych przez błędy. Oprogramowanie do planowania i oznaczania Clip Project oraz drukarki z gamy produktów „Marking System” oferowane przez Phoenix Contact są doskonałym przykładem takiego właśnie zintegrowanego systemu wspierającego wszystkie etapy procesu od planowania i projektowania do tworzenia opisów dla zacisków, kabli i przewodów, a także urządzeń i instalacji (Rysunek 2).

Oprogramowania Clip Project oferuje wygodne interfejsy do systemów CAE oraz automatyczne projektowanie listew zaciskowych i etykiet.
Oprogramowania Clip Project oferuje wygodne interfejsy do systemów CAE oraz automatyczne projektowanie listew zaciskowych i etykiet.

Od schematu do kompletnej listwy zaciskowej

Obecnie systemy CAE są wykorzystywane do planowania, realizacji i zarządzania złożonymi projektami w dziedzinie szaf sterowniczych i instalacji. Rozwiązanie oferowane przez oprogramowanie Clip Project jest cennym narzędziem z tego względu, że eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania odpowiednich produktów. Dzięki temu oprogramowaniu, konfiguracja listwy zaciskowej jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Jest to przedstawione na przykładzie zastosowania interfejsu ‘ePlan Electric P8 <-> Clip Project: Zamiast wybierać złączkę z bazy danych materiałów, użytkownicy po prostu wstawiają symbole dla punktów zaciskowych w swoim projekcie CAE i określają przekroje dla podłączanych kabli. Korzystając z tych informacji, oprogramowanie Clip Project automatycznie generuje listwę z odpowiednimi złączkami i akcesoriami, takimi jak osłony, oznaczenia lub mostki wtykowe. Informacje te są następnie importowane do ePlan Electric P8. W ciągu zaledwie kilku sekund, użytkownik ma teraz gotowy produkt wraz z akcesoriami. Clip Project posiada również interfejsy do wiodących systemów CAE, takich jak Aucotec, Zuken, WSCAD, IGE XAO lub PC-Schematics.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania cennej przestrzeni w szafie sterowniczej, Clip Project posiada zintegrowany konfigurator listwy zaciskowej. Skonfigurowane listwy zaciskowe mogą być rozplanowane na wiele szyn montażowych i możliwe jest dokładne określenie wymaganej przestrzeni. Następnie, za pomocą kliknięcia myszy, Clip Project tworzy całą dokumentację listew zaciskowych, w tym listy zamówień, listy części, listy projektowe oraz listy montażowe. Eliminuje to czasochłonne wyszukiwanie odpowiednich produktów w katalogach, a podczas montażu zapobiega opóźnieniom spowodowanym brakiem akcesoriów.

Szybkie i bezbłędne tworzenie etykiet wysokiej jakości

W szafie sterowniczej i instalacji, wyraźne i trwałe oznakowanie wszystkich elementów jest nie tylko wymagane przez normy (takie jak DIN EN 60204-1), lecz jest również niezbędne dla bezbłędnego montażu i uruchomienia, a także minimalizacji przestojów w przypadku konserwacji i awarii. Podczas tworzenia oznakowania, największe wyzwanie polega na tym, aby na materiałach nadrukować prawidłowe informacje bezbłędnie i szybko, przy zapewnieniu wysokiej trwałości. Wtedy materiały te można optymalnie stosować do oznaczania w różnego rodzaju aplikacjach. Zintegrowany system oznakowania Phoenix Contact, składający się z oprogramowania, systemów drukowania i materiałów to tworzenia opisów, jest rozwiązaniem o wysokiej wydajności.

Dzięki oprogramowaniu Clip Project, wszystkie informacje na etykiecie przewidziane przez system CAE mogą być importowane za pomocą jednego kliknięcia myszy. Eliminuje to potrzebę czasochłonnego i podatnego na błędy ręcznego wprowadzania informacji. Dzięki wykorzystaniu gotowych szablonów, poprawna informacja jest przypisywana bezpośrednio do właściwej etykiety. Szablony te mogą być dostosowane zgodnie z potrzebami użytkownika. Materiały do etykietowania Phoenix Contact posiadają rozwiązania dla niemal każdej aplikacji, od oznaczania zacisków, kabli i przewodów do oznakowania urządzeń i systemów. Można łatwo generować znaki bezpieczeństwa zgodne z DIN EN ISO 7010 lub oznaczenia rurociągów zgodne z DIN 2403 (Rysunek 3), oznaczenia do kolejnictwa zgodne z DIN EN 45545, do stref Ex zgodne z IEC/EN 60079-0. Clip Project umożliwia sterowanie każdym systemem drukowania, poczynając od drukarek termotransferowych serii Thermomark, poprzez wysoko wydajne drukarki Bluemark CLED wyposażone w najnowocześniejszą technologię UV-LED aż do znakowarek laserowych Topmark Laser.

Wysokiej jakości etykiety są szybko i efektywnie tworzone dla każdej aplikacji.
Wysokiej jakości etykiety są szybko i efektywnie tworzone dla każdej aplikacji.

Integracja do momentu montażu

Nawet jeśli projektanci stosują zaawansowane systemy CAE, to często wsparcie IT nie jest już wykorzystywane na etapie montażu. Na przykład, listwy zaciskowe są wciąż konfigurowane za pomocą drukowanych planów zacisków w formacie listy. Wymaga to
dużej koncentracji i wiąże się ze znacznym ryzykiem błędu. Do optymalizacji tego procesu może zostać wykorzystany monitor na stanowisku pracy. Listwy zaciskowe skonfigurowane podczas planowania mogą być przywołane w Clip Project bezpośrednio w miejscu montażu. Realistyczne dwu- i trójwymiarowe obrazy pozwalają na szybki montaż szyn montażowych i natychmiastowe porównanie wizualne (Rysunek 4).

Oprogramowanie Clip Project jest zintegrowane aż do momentu montażu, zapewniając bezbłędny i efektywny przepływ pracy.
Oprogramowanie Clip Project jest zintegrowane aż do momentu montażu, zapewniając bezbłędny i efektywny przepływ pracy.

Nawet sam montaż staje się bardziej wydajny dzięki zintegrowanemu systemowi oznakowania. Posiadanie właściwej etykiety we właściwym miejscu i o właściwym czasie jest bardzo ważne, zwłaszcza w dużych projektach. Pliki tworzone podczas planowania mogą być otwierane w Clip Project bezpośrednio na miejscu montażu. Liczne funkcje filtrowania i sortowania umożliwiają docelowe drukowanie oznakowań z zachowaniem minimalnej ilości odpadów. Na przykład, można zaadoptować strukturę projektu z systemu CAE w celu selektywnego wytworzenia tylko tych etykiet, które są wymagane dla konkretnej listwy zaciskowej. Minimalizuje to czas potrzebny na znalezienie odpowiednich etykiet.

Usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb

Jeśli klient nie posiada własnego systemu drukowania lub nie chce utrzymywać zapasu komponentów dla listew zaciskowych, może on zamówić etykiety oraz w pełni zmontowane listwy zaciskowe w Phoenix Contact do bezpośredniego montażu w szafie sterowniczej.

Zaciski, kable, przewody, urządzenia, instalacje

Oznakowanie w sposób systematyczny

 • Do planowania i projektowania szaf sterowniczych i instalacji wymagane są wysokowydajne systemy CAE.
 • Jako w pełni zintegrowane rozwiązanie, Marking System Phoenix Contact stanowi idealne uzupełnienie tych systemów.
 • System oznakowania obejmuje
  •    Clip Project i oprogramowanie do znakowania
  •    Różnorodne, wysokowydajne systemy drukowania
  •    Wysokiej jakości materiały do oznaczania
 • Integracja z istniejącymi systemami CAE pozwala na efektywne projektowanie procesu, od etapu planowania aż do montażu.
 • Gwarantuje to szybką i niezawodną konfigurację listew zaciskowych.
 • W rezultacie, wysokiej jakości etykiety dla zacisków, kabli i przewodów, jak również urządzeń i instalacji mogą być tworzone w sposób zindywidualizowany i zautomatyzowany.

Więcej informacji: www.phoenixcontact.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj