Profesje przyszłości, czyli ludzka twarz robota

873

Rynek pracy w przyszłości będzie – w dużej, znacznie większej niż dziś mierze – zdominowany przez roboty. To jednak nie oznacza końca znaczącej roli ludzkiej. Zmieni się jednak jej specyfika. Agencja pracy Weegree zakłada, że już wkrótce na rynku zatrudnienia pojawią się nowe, nieznane dotąd profesje łączące możliwości technologii, ale i czynnik ludzki.

To nie teoria, a czyny; Weegree szuka bowiem konkretnych osób wpisujących się w określony profil zawodowy. Humanoid Robots Executive i Creative AI Designer – profesje przyszłości w koncepcji Weegree – zaprzeczają skutecznie wizji końca człowieka pracującego. Zamiast rewolucji, rynek zawodowy na świecie czeka bowiem stopniowa ewolucja, w której rosnąć będzie znaczenie zawodów nowoczesnych, dotychczas niespotykanych. Jednocześnie jednak – będa one idealnie dostosowane do nowych realiów, w których niezbędna jest synergia pomiędzy człowiekiem a robotem. Wbrew powszechnym trendom, przyszłość nie oznaczać będzie końca znaczenia człowieka na rynku pracy. Ludzkie umiejętności zostają raczej dostosowane do potrzeb, które wynikają ze stopniowego wzrostu znaczenia robotów.

Humanoid Robots Executive

To profesja, która już wkrótce sprawi, że automat i człowiek stanowić będą swoisty jeden byt. Opiekun robota – lub całego ich zestawienia przygotowanego pod kątem określonych zadań – będzie z jednej strony zarządcą maszyn, ale z drugiej: ich przedstawicielem. Niezbędna w tym zawodzie będzie wiedza stricte inżynieryjna. Humanoid Robots Executive znać musi specyfikę robotów – zastosowane w nich oprogramowanie, działanie poszczególnych elementów, ale też możliwości, funkcje, zalety. Co szczególnie istotne – opiekun robotów w sytuacjach awaryjnych nie może ograniczać się wyłącznie do odczytania przyczyny danego problemu i jego analizy. Humanoid Robots Executive, prócz samej weryfikacji zapewni także szybką reakcję – rozwiązanie danego problemu od strony technicznej.

Rola opiekuna robotów nie ograniczy się jednak wyłącznie do aktywności na polu technicznym. Rola swoistego przedstawiciela urządzenia wiąże się również z umiejętnością prezentacji, wystąpień publicznych, klarownego przekazu. Humanoid Robots Executive będzie bowiem również aktywnym quasi-sprzedawcą. Nie w sensie bezpośrednim i handlowym; musi jednak posiadać talent do prezentacji urządzenia, podkreślenia jego zalet, uwypuklenia fenomenu możliwości. Jako przedstawiciel robota nawiąże kontakt z ludźmi; zaprezentuje potencjał urządzenia i pełen zakres jego funkcjonalności.

Humanoid Robots Executive musi być więc człowiekiem z pasją – o sporej wszechstronności i uniwersalności. Wiedzę techniczną trzeba bowiem połączyć z umiejętnością precyzyjnej i przejrzystej informacji oraz talentem do prezentacji.

Creative AI Designer

Druga z profesji kreowanych przez zespół Weegree to zawodów dopiero wchodzący na światowe rynki, ale już postrzegany jako zawód o wyjątkowym potencjale. Creative AI Designer łączy bowiem ogień i wodę, profesje wyjątkowo odległe. W połączeniu dają jednak pożądany w przyszłości mix. Creative AI Designer musi charakteryzować się wiedzą ścisłą – z zakresu programowania. Jednocześnie jednak cechować go muszą także umiejętności humanistyczne. To – w przypadku naszego kraju – zacięcie językowe, swobodna, fantazyjna wręcz polszczyzna. Istotne okażą się też cechy, których nauczyć się trudno – wynikają bowiem z naturalnych predyspozycji. To m.in. umiejętność przewidywania toku rozmowy i skłonność do kierowania jej w określonym kierunku.

Skąd takie połączenie? Creative AI Designer odpowiedzialny będzie za koordynację przebiegu rozmowy. Musi przewidywać – czego oczekuje rozmówca, jakie pytanie może zadać, w którą stronę skieruje dialog. Osoba ta musi przewidywać całe sentencje dla robotów, tworzyć scenariusze rozmów, rozbudowywać swoistą bazę wiedzy. Creative AI Designer ma panować nad konwersacją w sposób niebanalny i niesztampowy; wymagane są więc bezbłędny język, symboliczna lekkość pióra, a jednocześnie perfekcyjna znajomość branży robotów humanoidalnych. Tu, podobnie jak w charakterystyce Humanoid Robots Executive, niezbędna jest wszechstronność. Umiejętność językowej kreacji połączona będzie bowiem z płynnym poruszaniem się w środowisku programistycznym, co oznacza wiedzę dotyczącą skryptów oraz ich pisania i doprecyzowania.

Uniwersalność w tej branży okaże się kluczowa. Creative AI Designer będzie także bieżącym wsparciem dla robota podczas jego pracy polegającej na kontakcie – od recepcji po prezentację. Gdy technologia nie pozwoli na precyzyjną odpowiedź na pytanie, to człowiek musi – natychmiast – przejąć dialog i na podstawie historii rozmowy poprowadzić dalszą konwersację.

Weegree – agencja pracy z wizją

Weegree, agencja pracy specjalizująca się w profesjach przyszłości tworzy te stanowiska w swoim dziale rozwoju robotów humanoidalnych. Znając specyfikę rynku opracowała precyzyjne profile kandydatów do roli Humanoid Robots Executive oraz Creative AI Designer. Oprócz wyjątkowej wszechstronności, która musi cechować zawodowców, kluczowa jest w ich przypadku jeszcze jedna cecha. To zamiłowanie do robotyki, która sprawia, że poruszanie się w realiach maszyn będzie nie tylko zawodem przyszłości, ale i realną przyjemnością.

Źródło: Weegree

Zdjęcie: Microsoft