Produkcja przemysłowa: W I kwartale 2022 roku ponad połowa pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie

233

Produkcja przemysłowa już czwarty kwartał z rzędu utrzymuje się w czołówce sektorów, zgłaszających największe zapotrzebowanie na ręce do pracy. Zgodnie z danymi zebranymi w ramach najnowszego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku ponad połowa pracodawców (53%) planuje rozbudowywać swoje zespoły. Konieczność redukcji etatów przewiduje 10% firm, natomiast 37% deklaruje, że pozostawi liczbę stanowisk na niezmienionym poziomie. Przedsiębiorcy są bardzo zdecydowani w swoich planach rekrutacyjnych.

Pracodawcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej w ramach „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” podzielili się swoimi planami rekrutacyjnymi na I kwartał 2022 roku. Obliczona na podstawie ich zamiarów prognoza netto zatrudnienia* osiągnęła poziom +39%. Wynik ten jest najwyższy w historii polskiego badania, które rozpoczęło się w 2008 roku – wraz z publikacją pierwszego raportu. Notowany aktualnie wskaźnik odzwierciedla rekordową chęć powiększania zespołów w firmach z obszaru produkcji przemysłowej. W ujęciu kwartalnym prognoza poprawiła się o 15 punktów procentowych, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła aż o 33 punkty. Deklarowane przez organizacje zapotrzebowanie na ręce do pracy zwiększyło się więc znacząco na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, a kandydaci pomiędzy styczniem a marcem mogą spodziewać się na rynku wielu interesujących ofert zawodowych.
– Sektor produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwija. Widzimy zdecydowaną poprawę dostępności półprzewodników na rynku, dzięki czemu producenci elektroniki oraz firmy z branży motoryzacyjnej wracają do realizacji pełnych planów produkcyjnych i aktywnie zwiększają zatrudnienie. Obserwujemy również silniejszą skłonność do uruchamiania nowych inwestycji tam, gdzie dotychczas były one wstrzymywane ze względu na dużą niepewność rynku w dobie pandemii COVID-19. Obecnie firmy powoli przechodzą do realizacji tych projektów. Warto zaznaczyć, że polski sektor produkcji przemysłowej szybko odbudowuje się po przestojach, wynikających z globalnego zagrożenia zdrowotnego. Aktualnie wzrost ten jest dodatkowo napędzany przez wyzwania logistyczne, rejestrowane na innych, zagranicznych rynkach – między innymi w Chinach, borykających się z wysokimi kosztami transportu morskiego i zaostrzeniem restrykcji sanitarnych – stwierdza Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w Manpower. Ekspertka zauważa, że polscy pracodawcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej szukają obecnie przede wszystkim pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Pożądani na rynku są również absolwenci studiów inżynierskich. – W kolejnych kwartałach sektor powinien dalej się rozwijać, a zapotrzebowanie na nową kadrę może jeszcze bardziej się zwiększyć. W związku z deficytem wykwalifikowanych specjalistów należy spodziewać się, że oczekiwania płacowe w branży wzrosną – szczególnie w dobie pogłębiającej się inflacji oraz presji, płynącej z silnie rozwijających się sektorów logistyki oraz e-commerce. Pracodawcy w celu przyciągnięcia kandydatów już teraz starają się uatrakcyjnić swoje oferty. Proponują bogatsze pakiety benefitów pozapłacowych, a także coraz bardziej konkurencyjne wynagrodzenia i pakiety premiowe – zwraca uwagę Luiza Luranc.

1 KOMENTARZ

  1. Wolne etaty to dobra wiadomość dla pracowników, ale brak rąk do pracy jest poważnym problemem dla firm produkcyjnych, które chcą się szybko rozwijać. Sytuacja jeszcze bardziej wpływa na wzrost wykorzystywania automatyki, czy innych nowoczesnych technologii, które zwiększają produktywność załogi, takie jak technologia RFID.

Comments are closed.