Praca zdalna w InnerWeb

679

Technologie Przemysłu 4.0 posiadają tę ogromną zaletę jaką jest możliwość pracy zdalnej czy to z powodu wyjazdu służbowego w delegację czy podczas pracy w trybie domowego biura (homeoffice). Zarządzanie zakładem przemysłowym i podejmowanie decyzji na podstawie informacji jakie docierają do nas wprost z linii produkcyjnych, to w chwili obecnej narzędzia pierwszej potrzeby każdego kierownika.

Usługa InnerWeb® skupia się całkowicie na wprowadzeniu postępu w procesie organizacyjnym na zakładzie przemysłowym. To co do tej pory było biurokracją dziś jest już procesem, który w prosty i szybki sposób zastępuje przestarzałe metody. Elektronizacja i automatyzacja procesów pozwala nie tylko spełnić wymagania i przepisy ale również pozwala na błyskawiczny przekaz informacji wewnątrz organizacji. Umożliwia pełny wgląd do dokumentów oraz innych danych z urządzeń mobilnych czy też komputerów osobistych.

Innowacyjnym rozwiązaniem jakie daje sieć radiolatarni iBeacon, które instalowane są podczas procesu instalacji systemu InnerWeb®, jest kontrola obecności pracowników w różnych lokalizacjach na terenie całego zakładu przemysłowego. Pozwala to m.in. na:

 • Zatwierdzanie e-pozwoleń na prace w sposób zdalny.
 • Alarmowanie w przypadku:
  • gdy pracownicy opuszczą miejsce pracy z ogniem,
  • gdy pracownicy nie będą w komplecie podczas prac prowadzonych w zagłębieniach,
  • w innych sytuacjach, które mają związek z przebywaniem (lub nie) w danych obszarach zakładu.

Dostęp zdalny i podgląd sytuacji jaka wynika ze współpracy z firmami zewnętrznymi to niezwykle istotne narzędzie, które sprawdzi się nie tylko w przypadku pracy zdalnej. To jest wygodne i cenne nawet przebywając na zakładzie. Potrzeba realizacji zleconych zadań, udział w ważnych spotkaniach a także duże odległości ograniczają nasze możliwości. Odpowiednie narzędzia nie tylko pozwalają zaoszczędzić nam cenny czas ale również pozwalają na błyskawiczny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Od tego zależy przecież jakość podejmowanych przez nas decyzji.

Jak wygląda e-pozwolenie na pracę?

Elektroniczne pozwolenie na prace choć kilkunastokrotnie skraca proces tworzenia całego dokumentu to zawiera kilkukrotnie więcej informacji niż pozwolenia, które w formie papierowej zajmowały od 1 do 4 stron. Wszystkie podstawowe dane to:

 • Nazwa firmy, lokalizacja miejsca pracy, opis, dane zlecającego, nr zamówienia.
 • Lista pracowników realizujących projekt.
 • Lista pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne.
 • Lista czynników ryzyka związana z prowadzoną pracą.

Dodatkowe dane, które zawiera e-pozwolenie to:

 • Elektroniczne podpisy pracowników i osób zatwierdzających.
 • Łączny czas pracy wszystkich pracowników podczas realizacji projektu.
 • Zdjęcia z miejsca pracy wykonane przed otwarciem każdego z pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne.
 • Zdjęcia miejsca pracy wykonane po realizacji zleconego projektu.
 • Potwierdzenie posiadania aktualnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań przez wszystkich pracowników.

Weryfikacja miejsca pracy to proces, od którego zależy bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników firmy zewnętrznej jak i pracowników wykonujących czynności służbowe w pobliżu tej lokalizacji. Realizując ten proces zdalnie w InnerWeb® wystarczy, że będziesz posiadał swoje urządzenie mobilne lub komputer z dostępem do sieci.

Firma zewnętrzna chcąc otrzymać zgodę na otwarcie e-pozwolenia na pracę szczególnie niebezpieczną przygotowuje miejsce pracy, niezbędny sprzęt oraz pracowników, którzy realizować będą pracę. Po wysłaniu wniosku oczekują na weryfikację miejsca pracy.

Osoba weryfikująca łączy się przez nasze oprogramowanie z pracownikiem firmy zewnętrznej. Ma podgląd w czasie rzeczywistym z kamery na miejsce pracy, sprzęt i pracowników. Wydaje polecenia pracownikowi ubiegającemu się o pozwolenie, dzięki czemu może wirtualnie obejść miejsce pracy i dokładnie przyjrzeć się wszystkiemu co może stanowić zagrożenie. W trakcie wirtualnego zatwierdzania osoba weryfikująca załącza kilka fotografii z miejsca pracy, które stanowią załącznik do wydawanego pozwolenia. Po złożeniu elektronicznego podpisu firma zewnętrzna uzyskuje zgodę na prowadzenie prac a system InnerWeb® monitoruje tych pracowników w miejscu pracy alarmując w przypadku gdy naruszone zastaną wymagania obecności lub dozoru.

Monitoring ruchu obiektów i pracowników będących w systemie jest również bardzo cenną informacją na podstawie której można określić dokładnie miejsca w jakich przebywał dany pracownik. Pozwala to na analizę i optymalizację procesów, które wymagają realizacji zadań organizacyjno–logistycznych.

Z własnego doświadczenia potrafię się złapać sam na tym, że wykonuje pewne czynności i ruchy niepotrzebnie. Bywa, że jest to dużym marnotrawstwem. Wystarczy przecież przesunąć pewne obiekty czy narzędzia, które są często używane w miejsce zlokalizowane bliżej – bardziej strategicznie. Pozwoli to oszczędzić czas nie tylko mi ale i wszystkim innym pracownikom w przyszłości.

Obserwując globalne ruchy pracowników można dokładnie określić ile kosztuje zakład przemysłowy miejsce strefy wyznaczonej do palenia papierosów czy też lokalizacja stołówki czy toalet. Optymalizacja ergonomii pracy nie tylko powinna obejmować linię produkcyjną i proces ale również wszystkie procesy związane z naturalną fizjologią człowieka.

Przechowywanie wszystkich niezbędnych danych w bezpiecznej chmurze jest kluczowym kierunkiem dalszego rozwoju systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Mobilność i szybki dostęp do danych jest kluczowym aspektem decydującym o przyszłości każdej firmy. Systemy informatyczne oparte na lokalnych serwerach lub działające bez integracji z elektroniką udostępniającą system geolokalizacji obiektów i pracowników jest już przestarzała.

InnerWeb®spełnia najwyższe standardy i trendy związane z bezpieczeństwem pracy. Zapewnia szybki dostęp do informacji, w każdym miejscu i czasie. Jest autonomiczny i działa nawet gdy zakład jest odcięty od zasilania. Daje możliwość nadzoru i monitoringu w sposób zdalny. Zapewnia ciągłość prac realizowanych przez firmy zewnętrzne nawet podczas naszej nieobecności.

Autor: Marcin Worecki
Źródło: World Industry Programming

Przemysł 4.0 InnerWeb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj