Ponad 500 000 robotów przemysłowych dostarczonych w 2023 r.

136

Według firmy Interact Analysis, zajmującej się badaniami rynku globalnego, ogólna wielkość dostaw robotów przemysłowych przekroczyła 500 000 sztuk w 2023 roku. Był to poziom podobny do tego obserwowanego w 2022 r., ale średnia cena robotów przemysłowych spadła w ubiegłym roku.

Po rekordowo wysokim poziomie w 2021 r., rok 2023 osiągnął najniższy punkt pod względem przychodów i dostaw, ale długoterminowa prognoza pozostaje pozytywna. Oczekuje się, że globalny rynek robotów przemysłowych będzie rósł średnio o 3,7% rocznie w latach 2024-2028.

Prognoza rynku robotów przemysłowych – przychody

Oczekuje się, że rynek robotów przemysłowych będzie rósł o ~3,7% rocznie w latach 2024-2028

Patrząc na rynek w podziale na branże i regiony, sprzedaż robotów przemysłowych dla przemysłu motoryzacyjnego w obu Amerykach napotkała znaczną presję w 2023 r., co spowodowało powolny wzrost tego segmentu rynku – jednej z największych branż przetwórczych dla robotów przemysłowych w regionie. W szczególności Meksyk ma dużą zależność od przemysłu motoryzacyjnego, co ma większy wpływ na sprzedaż robotów przemysłowych w regionie. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost sprzedaży robotów przemysłowych w obu Amerykach spadł o 17,3% w 2023 r. W porównaniu z regionem APAC, który odnotował niewielki wzrost, oraz EMEA, który pozostał stabilny.

Rynki amerykańskie odpowiadały za około 17% globalnych przychodów z robotów przemysłowych w porównaniu do 62% w regionie APAC i 22% w regionie EMEA. Rynek robotów przemysłowych cieszył się silnym wzrostem w obu Amerykach w okresie bezpośrednio po pandemii COVID-19, zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i poza nim, gdzie producenci nieustannie poszukiwali sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów produkcji poprzez przyjęcie technologii.

3 najważniejsze zastosowania: Obsługa materiałów, spawanie i montaż

Trzy najpopularniejsze zastosowania – obsługa materiałów, spawanie i montaż – odpowiadały za ponad 70% przychodów z rynku robotów przemysłowych w 2023 r., przy czym sama obsługa materiałów stanowiła jedną trzecią.To powszechne zastosowanie jest szczególnie dominujące w obu Amerykach i Europie. Rynek amerykański ma najwyższą koncentrację na świecie, gdzie 5 największych dostawców dzieliło między siebie prawie 80% przychodów i ponad 2/3 dostaw jednostkowych.

Maya Xiao, kierownik ds. badań w Interact Analysis, komentuje: „Średnia cena za jednostkę robota przemysłowego znajduje się na trajektorii spadkowej, po wzroście przez dwa kolejne lata, i spodziewamy się spadku cen o około 3% rocznie w latach 2024-2028. Pandemia COVID-19 w połączeniu z wysokimi cenami energii i inflacją spowodowały średni wzrost cen w 2022 roku. Pierwotnie spodziewaliśmy się, że ceny robotów ponownie spadną w 2023 r., ale trwające kwestie związane z łańcuchem dostaw i inflacją spowodowały, że ceny wzrosły do poziomów zbliżonych do tych obserwowanych w 2022 r. Ten zwiększony „efekt cenowy” był również częściowo spowodowany trendem rynkowym w kierunku robotów o dużej ładowności, które są materialnie droższym produktem.

„Należy zauważyć, że nasze prognozy dotyczące robotyki są oparte na Interact Analysis Manufacturing Industry Output (MIO) Tracker.Z naszych danych wynika, że profil wzrostu dla robotów przemysłowych odzwierciedla spowolnienie produkcji w erze pandemii i późniejsze spowolnienie w 2023 roku. Jeśli spojrzymy na dane dotyczące produkcji w Chinach, Europie i obu Amerykach, historyczne spadki produkcji są równoznaczne ze spadkiem wzrostu rynku robotów przemysłowych, który obserwowaliśmy w ostatnich latach”.

Źródło: Interact Analysis