Automatyka, pomiary i monitoring procesów produkcyjnych w przemyśle

744

Szanowni Państwo! Automatyka przemysłowa odgrywa obecnie strategiczną rolę i jest obszarem, która nabiera coraz większego znaczenia niezależnie od profilu przedsiębiorstwa. Prowadzenie działalności opierającej się na różnych procesach produkcyjno – przemysłowych bez odpowiednich systemów sterowania, wizualizacji, zarządzania procesami produkcyjnymi czy ich monitorowania ograniczałoby znacznie jej efektywność.

Nowoczesne technologie wymagają automatyzacji wielu procesów, a szybki rozwój techniki sprawia, że dziedzina pomiarów i automatyki staje się coraz bardziej złożona. Efektywne stosowanie automatyki wymaga bardzo rozległej wiedzy z wielu dziedzin. Automatyk musi być dobrym: fizykiem, mechanikiem, elektrykiem, informatykiem, a jednocześnie znać się
na ciepłownictwie, gospodarce komunalnej, oczyszczaniu ścieków itd. W dzisiejszych czasach  ze względu na globalne możliwości eksportu, gwarantem sukcesu i optymalizacji biznesowej przedsiębiorstwa przemysłowego, jest wdrożenie niezawodnych systemów automatyzacji produkcji.

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia systemów automatyki w przemyśle zaliczamy:

• Zwiększona produktywność
• Poprawa jakości i łatwiejsza jej kontrola
• Niższe koszty
• Większe bezpieczeństwo

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w II Seminarium „Automatyka, pomiary  i monitoring procesów produkcyjnych w przemyśle”, które odbędzie się 5 grudnia 2019 roku  w Katowicach.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium:

• przykłady modernizacji lub nowych inwestycji w automatyce przemysłowej
• linie technologiczne i ciągi produkcyjne
• systemy kontroli, monitorowania i raportowania procesu produkcyjnego
• aparatury AKPiA – układy pomiaru poziomu, temperatury, przepływu, ciśnienia itp.
• instalacje procesowe
• graficzne i tekstowe panele operatorskie
• układy automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń
• prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych
• komputery i monitory przemysłowe
• systemy informatyczne i oprogramowania sterujące
• ochrona przed wybuchem
• rozdzielnice elektryczne oraz elektryczne układy sterowania

Seminarium kierujemy do pracowników:

pomiary i monitoring

• Pionu produkcyjnego i technicznego
• Kierowników i mistrzów Utrzymania Ruchu
• Automatyków
• Głównych energetyków
• Technologów
• Pracowników ds. badań i rozwoju
• Pracowników pionu zakupów
• Specjalistów ds. bezpieczeństwa

Celem naszego seminarium jest zgromadzenie ekspertów firm reprezentujących sektor przemysłowy. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji inwestycji oraz eksploatacji systemów i urządzeń. Dowiedzą się jakie korzyści niesie  za sobą automatyzacja w przemyśle. Podczas wydarzenia przedstawione będą również innowacyjne rozwiązania i technologie, które mamy nadzieję, zainspirują do współpracy i nowych przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-automatyka-pomiary-i-monitoring.html

Manager projektu:
Renata Sobczak, e-mail: Renata.Sobczak@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl

Źrodło: CBE Polska