Pojazdy AGV

620

Nowoczesne pojazdy AGV (AutomatedGuided Vehicles) bazują na krótkim czasie ładowania akumulatorów przy małej ich masie. Jednak najważniejsze są rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i sterowania. Stąd też istotną rolę odgrywają komputery sterujące. Wszystko po aby do obsługi urządzenia nie był potrzebny operator a ludzie przebywający w strefie przemieszczania pojazdu byli bezpieczni.

Przydatnym rozwiązaniem jest możliwość indukcyjnego, czyli bezkontaktowego a zarazem samoczynnego doładowywania podczas jazdy. Na uwagę zasługuje wymiana danych oraz nawigacja pojazdu wykorzystująca technologię bezprzewodową. W niektórych pojazdach przewidziano specjalne rolki przeznaczone do załadunku i rozładunku przedmiotów. Trasy przejazdu i obszary pracy pojazdów są definiowane wcześniej.

W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych przewiduje się trzy rodzaje pojazdów AGV – wózki holownicze (Towingvehicles), wózki pojedynczego załadunku (Unit load vehicles), wózki widłowe (Fork trucks).

Jeżeli chodzi o metody nawigacji to bardzo często zastosowanie znajdują odpowiednie taśmy magnetyczne lub refleksyjne (optyczne), które przykleja się do podłogi. Dzięki specjalnym czujnikom wykrywane są taśmy, co zapewnia przemieszczanie wózka po wyznaczonej trasie. Inną metodą nawigacji są przewody zamontowane w podłożu przy użyciu specjalnych kanałów. Przewody generują sygnał radiowy lub pole magnetyczne o odpowiednich parametrach. W podwoziu pojazdu znajdują się specjalne czujniki odpowiedzialne za określenie pojazdu w stosunku do wyznaczonej trasy.

W niektórych pojazdach przewiduje się laser i odblaskowe tarcze, które montowane są na nieruchomych ścianach, kolumnach i maszynach. W pojeździe znajduje się skaner laserowy emitujący wiązkę laserową. Odbijana jest ona od tarczy po czym odczytywana. Układ nawigacji oblicza kąty oraz odległości w odniesieniu do tarczy odblaskowych. Pozycja jest określana w oparciu o porównaniu z mapą znajdującą się w pamięci pojazdu.

Inna metoda to technologia żyroskopowa. Wykrywa ona zmianę kierunku przy wykorzystaniu dodatkowego wzorcowania zewnętrznego poprzez transpondery (punkty odniesienia) zamontowane w podłodze.

Warto również wspomnieć o nawigacji ultradźwiękowej, gdzie układ nawigacyjny odnosi się do pionowych powierzchni. Wykrywane są i wychwytywane fale ultradźwiękowe po czym analizuje się parametry odbitej fali, co pozwala oszacować odległość.

W kontekście wspomnianego już bezpieczeństwa należy mieć na uwadze fakt, iż wózki AGV bardzo często poruszają się w miejscach, gdzie przebywają ludzie. Zastosowanie znajdują więc specjalne skanery bezpieczeństwo z zaprogramowanymi strefami bezpieczeństwa. Nie mniej istotne są również inne systemy takie jak chociażby sterujące prędkością, zatrzymania czy bezpiecznej kontroli hamulca.

Ważne są przy tym bufory odpowiedzialne za zatrzymanie zasilania w momencie, gdy wózek zetnie się z przeszkodzą. Oprócz tego specjalne systemy określają maksymalną prędkość pojazdu. Zastosowanie laserów bezpieczeństwa zapewnia, że pojazd może poruszać się z większą prędkością do 15 m przed przeszkodą a wraz ze zmniejszaniem odległości  zmniejsza się również prędkość aż do całkowitego zatrzymania wózka. Jeżeli pojazd dotknie przeszkodę to jest on natychmiast zatrzymywany.

Wiele pojazdów wykorzystuje system automatycznego ładowania akumulatorów, przez co nie trzeba ich wymieniać. Wózek automatycznie podjeżdża w odpowiednie miejsce a następnie samoczynnie podłącza się układ ładowania. Oprócz tego bardzo często wykorzystywane są kondensatory. Ładują się one na stacjach docelowych oraz na trasach przejazdu. Odpowiednie zarządzanie energią eliminuje konieczność pokrywania całej trasy przejazdu pętlami indukcyjnymi. Czas ładowania kondensatorów wynosi zaledwie kilka minut.

Sterowanie wózkami może bazować na panelu lokalizującym, który wskazuje miejsce na przejazdu. Zajętość strefy jest wskazywana dzięki specjalnym miernikom czasu. Odpowiednie systemy monitorują pojazd w czasie rzeczywistym. Ponadto podlegają one identyfikacji, natomiast w postaci graficznej przedstawiana jest ich lokalizacja i status pracy. Istotną rolę odgrywają funkcje monitorowania i tworzenia raportów dotyczących chociażby czasu naładowania akumulatorów, czasu ruchu pojazdów, obciążenia pojazdów czy ilości przetransportowanych ładunków. Wszystko to przekłada się na poprawę efektywności pracy pojazdów.

Najważniejsze założenie konstrukcyjne pojazdów AGV(AutomatedGuidedVehicles) to przemieszczanie się bez konieczności obsługi operatora. Wszystko to jest efektem samoczynnej pracy urządzenia. Stąd też istotną rolę odgrywają odpowiednie rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem, sterowania czy kontroli.

Na etapie wyboru pojazdów AGV należy wziąć pod uwagę przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim ważny jest rodzaj wózka oraz sposób jego ładowania. W zależności od potrzeb konkretnej aplikacji dobierana jest funkcjonalność w zakresie raportowania. Ponadto implementuje się właściwe technologie w zakresie bezpieczeństwa poruszania.

Źródło: Redakcja Automatykaprzemyslowa.pl

Zdjęcia: https://wobit.com.pl/
www.sew-eurodrive.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj