Open Core Engineering – innowacyjna koncepcja dająca niespotykaną dotychczas swobodę programowania

843

Open Core Engineering umożliwia producentom maszyn samodzielne opracowywanie innowacyjnych funkcji poprzez bezpośredni dostęp do sterownika.

Bosch Rexroth wprowadziła nową koncepcję Open Core Engineering w celu połączenia sterowników PLC z rozwiązaniami IT, dając programistom więcej swobody w procesie tworzenia oprogramowania. W efekcie producenci maszyn mogą samodzielnie tworzyć zindywidualizowane funkcje programistyczne oraz integrować systemy IT oparte na językach wysokiego poziomu z tworzonymi przez siebie rozwiązaniami w obszarze automatyki.

Dodatkowo, interfejs Open Core umożliwia integrację z systemami zarządczymi MES (Management execution system). Co więcej, proces tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań jest dużo prostszy i tańszy niż wcześniej.

Jak to działa?
Interfejs Open Core jest dostarczany poprzez zbiór bibliotek SDK (software development kit). Są to biblioteki służące do komunikacji, sterowania ruchem, monitoringu, dostępu do parametrów, itp. Do każdej funkcji dostarczane są przykłady, w tym aplikacji: COM, Java, LabView, C/C++.  Dzięki Open Core Engineering producenci maszyn mogą pracować nie tylko ze standardowymi językami PLC, ale także z licznymi środowiskami i językami programowania oraz systemami operacyjnymi.

www.boschrexroth.pl