Nowa harmonia między człowiekiem a maszyną w ramach idei „innovative-Automation”

733

Podczas tegorocznych targów Automaticon 2019 roku w Warszawie firma Omron przedstawiła swoje najnowsze rozwiązania, zgodne z autorską koncepcją „innovative-Automation” – wśród nich m.in. udoskonalony model robota Scara, podajnik Anyfeederczy rozwiązania do serializacji i śledzenia z wykorzystaniem najnowszych systemów wizyjnych.

Omron w ramach idei „innovative-Automation” od wielu lat aktywnie wspiera proces unowocześniania polskich firm produkcyjnych, realizacji koncepcji cyfrowej fabryki przyszłości i strategii„Przemysłu 4.0”. Podczas tegorocznych targów Automaticon firma zaprezentowała zintegrowane rozwiązania, dzięki którym polski przemysł może sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów, odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku i z sukcesami konkurować w otoczeniu międzynarodowym.

Nowe generacje robotów

Na stoisku Omron można było między innymi sprawdzić możliwości autonomicznego i inteligentnego robota mobilnego LD. Pozwala on na błyskawiczne i niezawodne przenoszenie materiałów i ma możliwość autonawigacji nawet w najbardziej dynamicznych środowiskach. Roboty LD wyposażone są w inteligentne rozwiązania, które umożliwiają omijanie przeszkód i wybór najlepszej trasy, dzięki czemu ich współpraca z ludźmi jest bezpieczna. Na stoisku Omron można było zapoznać się także z nową generacją robotów SCARA i4, które pozwalają zaoszczędzić miejsce podczas montażu i ułatwiają konfigurację w istniejących liniach produkcyjnych. i4 to pierwszy na świecie robot SCARA z wbudowanym wyświetlaczem, który upraszcza rozwiązywanie problemów i serwis prewencyjny. Robot komunikuje się z użytkownikami poprzez pierścień świetlny oraz wbudowany w podstawę wyświetlacz, które wskazują odpowiednie operacje do wykonania we właściwym czasie. Skraca to czas nieplanowanych przestojów. Pierwsze trzy modele z tej serii zostaną wprowadzone na rynek wiosną tegoroku. Najnowsze inteligentne rozwiązania w zakresie robotyzacji umożliwiają płynną i przede wszystkim bezpieczną interakcję ludzi z maszynami. Omron buduje w ten sposób „nową harmonię” tej współpracy i umożliwia zwiększanie elastyczności produkcji.

Precyzyjna kontrola wizyjna

Zaprezentowany na stoisku podajnik Anyfeeder łączy robotykę i system wizyjny z zaawansowanym oprogramowaniem ACE Sight. Podajnik ułatwia zmiany na liniach produkcyjnych m.in. dzięki zintegrowanej funkcji natychmiastowego udoskonalania systemu wizyjnego. Z łatwością identyfikuje części w celu ich ułożenia, przeniesienia czy podniesienia. Zwiedzający mogli przetestować również możliwości inteligentnej kamery z serii FHV7, która wykorzystuje przełomową technologię Multi-ColorLight i przetwornik obrazu o rozdzielczości 12 megapikseli. Dzięki tym rozwiązaniom może szybko reagować na zmiany koloru i wielkości kontrolowanych obiektów. Zastosowanie jednej kamery z tej serii umożliwia precyzyjną kontrolę wizyjną nawet na najbardziej zróżnicowanej linii produkcyjnej.

Sztuczna inteligencja w nowoczesnej fabryce

Jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację wizji fabryki przyszłości jest wdrażanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Podczas targów eksperci Omron opowiedzieli o najnowszym sterowniku SI Sysmac, który wykorzystuje sztuczną inteligencję w urządzeniach „edge”. Automatyzuje on proces pozyskiwania nieprzetworzonych danych z maszyn, działając na ich „obrzeżach”. Dzięki gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu tych danych sterownik wydłuża okres eksploatacji sprzętu, a funkcja wykrywania nieprawidłowości – zapobiega awariom.

Źródło: OMRON Corporation