Niewielkie wymiary i duża efektywność działania w otoczeniu sterylnym

560

Systemy transportu przedmiotów obrabianych oparte na technologii SuperTrak firmy B&R mają niewielkie rozmiary, są niezawodne i przystosowane do pracy w pomieszczeniach sterylnych. W przypadku wielu linii produkcyjnych ich zastosowanie skutecznie zwiększa wydajność i wprowadza większą elastyczność procesów produkcyjnych. PIA Automation wykorzystuje technologię track w innowacyjnym procesie montażu urządzeń medycznych zarówno w pomieszczeniach sterylnych, jak i poza nimi.

Na pierwszy rzut oka najnowszy moduł procesowy PIA nie wydaje się szczególnie efektowny: standardowa cela z układem przenoszącym i systemem transportu przemieszczającym detale. Magazynowa jednostka obsługi pobiera małe fiolki z nośników obrabianych przedmiotów i umieszcza je w magazynku.

Bliższe spojrzenie pozwala jednak dostrzec kilka interesujących szczegółów. Opracowane przez PIA nośniki obrabianych przedmiotów mieszczą po dwie fiolki i są montowane na wózkach. Wózki poruszają się w ramach układu niezależnie od siebie – w różnym czasie i z różną prędkością. Osiągają zawrotne prędkości, zmieniają kierunek, zatrzymują się i ustawiają się tak, aby każda z fiolek mogła zostać wyjęta z nośnika.

SuperTrak pozwala konstruktorom maszyn umieścić precyzyjne stanowiska obróbcze w dowolnym miejscu wzdłuż owalnego toru – nawet na łukach – a w efekcie tworzyć wysoce produktywne systemy zajmujące niewiele miejsca.

Ze względu na wysokie koszty zastosowań maszyn w pomieszczeniach czystych, duże znaczenie przywiązuje się do ograniczenia rozmiarów instalacji. SuperTrak wyróżnia się również pod tym względem, uważa Manuel Falk, doradca klienta w dziale medycznym PIA: „System bezpośredniego napędu liniowego umożliwia nam bardzo precyzyjne podejście do wielu pozycji na każdym stanowisku. Oznacza to, że możemy zintegrować wiele etapów transportu, kontroli lub montażu na jednym i tym samym stanowisku, dzięki czemu procesy są bardziej elastyczne. A ponieważ pozycjonowanie może być wykonywane z taką samą wysoką precyzją w każdym miejscu toru, możemy wykorzystać każdy jego cal – także łuki. W efekcie uzyskujemy znacznie lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a moduły procesu można dodawać lub pomijać w dowolnym miejscu. Wszystkie te czynniki razem wzięte pozwalają nam zbudować znacznie bardziej kompaktową maszynę.

Wózki są sterowane indywidualnie i wyposażone w funkcję unikania kolizji, dzięki czemu ustawiają się w kolejce na każdym stanowisku obróbki bez konieczności pisania dodatkowego kodu zawierającego odpowiednie polecenia.

Krótkie czasy przezbrojenia, bardziej elastyczne procesy

Integracja wielu etapów obróbki na jednym stanowisku nie tylko zmniejsza wymaganą przestrzeń, ale także zwiększa produktywność systemu, dodaje Falk: „Czasy wymiany obrabianego przedmiotu są znacznie krótsze niż w przypadku innych systemów transportowych ze względu na krótkie odległości, jakie muszą przebyć wózki. Mogą one pokonywać odległość między stacjami przy dużych prędkościach i wysokich wartościach przyspieszenia i zwalniania. To właśnie sprawia, że system jest tak szybki”. Alternatywnym lub dodatkowym sposobem skrócenia czasów przezbrojenia jest umieszczenie jednocześnie wielu produktów tego samego typu na nośniku. W zależności od wymagań czasowych, mogą one być następnie przetwarzane sekwencyjnie na jednym stanowisku lub równolegle na dwóch identycznych stanowiskach.

Jeśli na nośniku obrabianego przedmiotu jest wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wiele produktów, można również skonfigurować linię do przetwarzania dwóch różnych produktów lub wariantów produktu bez konieczności przezbrojenia pomiędzy partiami. Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dotyczące technologii medycznej trzeba wykazać tylko raz.

 

 

 

Swobodnie programowalny ruch wózków SuperTrak umożliwia transport różnych produktów na tym samym wózku w celu wytworzenia wariantów produktów lub skrócenia czasu przezbrajania.

Solidność i niezawodność

Moduł ten został zaprojektowany przez PIA przede wszystkim w celu weryfikacji zdolności procesowych i wysokiej produktywności, dlatego bardzo istotna była solidność i niezawodność systemu torów. „System SuperTrak jest technologicznie dojrzały i gruntownie sprawdzony” – wyjaśnia Mehren. Falk zwraca uwagę na inną decydującą zaletę SuperTrak w porównaniu z innymi systemami: „SuperTrak działa jako niezależny podsystem. Możemy więc swobodnie decydować, czy chcemy pracować z nadrzędnym systemem sterowania instalacją, a jeśli tak, to z którym.”

B&R oferuje również łatwe w użyciu oprogramowanie do uruchomienia i konfiguracji, dzięki czemu nie ma potrzeby manipulowania kodem źródłowym, jak w przypadku innych systemów. Oprogramowanie dostarcza informacji o każdym wózku; można je pobrać – na przykład za pośrednictwem OPC UA – i łatwo wykorzystać do takich funkcji, jak monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna.

Wysoki poziom akceptacji wśród pracowników i klientów

Łatwość, z jaką SuperTrak integruje się zarówno z nowymi, jak i istniejącymi architekturami oprogramowania jest źródłem wysokiego poziomu jego akceptacji w firmie, twierdzi Mehren: „Technologia SuperTrak i wsparcie B&R spotkały się z bardzo przychylnym odbiorem, nawet w przypadku najbardziej krytycznych pracowników firmy”.

Opinie producentów wyrobów medycznych od samego początku były równie pozytywne. „Podczas pierwszej publicznej prezentacji celi na targach Pharmapack 2020 od razu stało się jasne, że trafiliśmy w gusta naszych klientów” – wspomina Mehren. „W pierwszej chwili duże wrażenie robią szybkie, płynne ruchy wózków i cicha praca.” Z pewnością jednak nie tylko to było powodem entuzjastycznego przyjęcia. Zaraz po targach zaczęły napływać pierwsze zamówienia na rozwiązania z systemem transportu przedmiotów obrabianych SuperTrak. Stałe powodzenie systemu skłoniło PIA do planowanej rozbudowy modułu procesowego przed kolejnymi targami Pharmapack. Pierwszym krokiem będzie dodanie robota i zespołu etykietowania.

Źródło: PIA Automation

Zdjęcie główne: System transportowy SuperTrak w module procesowym meditec firmy PIA umożliwia elastyczny montaż złożonych urządzeń medycznych w dużych ilościach – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia sterylnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj