Mniej strat energii w transformatorach – bardziej rygorystyczne normy już od lipca

582

W całej Europie pracują miliony transformatorów dystrybucji energii. Każdego roku sieć elektroenergetyczną uzupełniają kolejne tysiące urządzeń. Branża ta napotyka jednak na problem, którym są sięgające nawet 2% straty energii. Aby zwiększać efektywność infrastruktury oraz podnosić jej przyjazność dla środowiska Komisja Europejska uchwaliła siedem lat temu ekodyrektywę 548/2014. Od 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać jej druga część − bardziej rygorystyczna pod względem poziomu dopuszczalnych strat. W efekcie wdrażane będą droższe urządzenia, ale za to obniżą się koszty ich użytkowania.

Obowiązkowe zmniejszanie strat energii

Transformatory mocy są standardowym elementem w sieciach przesyłu i dystrybucji energii. Unijna dyrektywa dotyczy poziomów efektywności energetycznej urządzeń o minimalnej mocy znamionowej 1kVA, używanych w sieciach elektrycznych 50Hz oraz w przemyśle. Zakazuje ona wprowadzania do obrotu nowych transformatorów olejowych iżywicznych, których parametry są niższe od minimalnych. Przepisy zostały przyjęte jako dyrektywa, anie norma, dlatego stosowanie się do nich jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. 1 lipca 2015 roku weszła w życie pierwsza część, zgodnie z którą można kupić jedynie transformatory spełniające wymagania klasy A0Ck. 1 lipca 2021 roku wymagania zostaną zaostrzone do klasy A0Ak.W porównaniu z pierwszą częścią, maksymalne wartości strat całkowitych zostaną obniżone nawet o 10%.

Mniej emisji, więcej ekologii

Dyrektywa unijna ma na celu przede wszystkim rozwój ekologicznego projektowania rozwiązań związanych z pobieraniem energii, ograniczenie strat podczas jej dystrybucjii zwiększenie wydajności urządzeń. Rozporządzenie „popchnęło” rynek UE do produkcji bardziej wydajnych modeli transformatorów oraz obniżania kosztów ich cyklu życia. Urządzenia są bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.Ma to przynieść zmniejszenie emisji CO2w całej Unii Europejskiej o nawet 3,7 mln ton rocznie i oszczędności ok. 16 TWh rocznie. Odpowiada to połowie całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej w Danii (32 TWh).

Wyższe koszty, ale i oszczędności

Odpowiedzialność za dostosowanie do przepisów ponoszą producenci. Nie pozostaje to jednak bez znaczenia także dla klienta końcowego. Za urządzenie o takiej samej mocy, ale innych stratach, będzie on bowiem musiał zapłacić więcej. Transformator ovniższych stratach jałowych ma też większe rozmiary niż tradycyjny. Koszty urządzeń są większe m.in. ze względu na konieczność zastosowania większej ilości materiałów do ich produkcji. Ale jednocześnie możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji, gdyż redukują wydatki związane ze stratami energii.

Wielu odbiorców zwraca coraz większą uwagę na aspekt ekologiczny zamawianych urządzeń i ich energooszczędność. Wchodzące w życie przepisy upowszechniają ten trend i przyspieszają korzystne dla środowiska zmiany w infrastrukturze sieci elektrycznej.

Mariusz Łoboda, Product Manager w firmie Eaton

Źródło: Eaton Electric Sp. z o.o.