Maksymalna wydajność w procesach produkcyjnych

890

Innowacje i nowe technologie. To dziś zdecydowanie najważniejsze punkty na liście każdego kreatywnego przedsiębiorcy, który dąży do zwiększenia wydajności produkcji swojego zakładu. Możliwości nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych dla branży maszynowej stale się powiększają i warto z nich korzystać, żeby nie zostać w tyle na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Jak można, korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych, zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego w przemyśle? W jaki sposób zagwarantować maksymalną precyzję pracy w tak specjalistycznej, wymagającej najwyższej dokładności branży, jaką jest branża maszynowa? Możliwości dzisiejszej technologii są bardzo duże. Żeby zdecydować się na wdrożenie konkretnych rozwiązań we własnej firmie, należy najpierw dokładnie zapoznać się z szerokim spektrum dostępnych rozwiązań i wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Precyzja wykonania, najwyższa jakość wytwarzanych produktów, a jednocześnie skrócony czas cyklu produkcyjnego, niezawodność systemu, wyeliminowanie błędów, zmniejszanie kosztów produkcji, oszczędzanie energii i ograniczanie emisji zanieczyszczeń – to cechy, jakimi powinien charakteryzować się nowoczesny, konkurencyjny i wydajny zakład produkcyjny. Zintegrowane maszyny, wielofunkcyjne urządzenia, automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego oraz analiza danych są najbardziej znaczącymi narzędziami w rozwoju dzisiejszego przemysłu. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, innowacyjne wdrożenia są bardzo opłacalne i nawet w przypadku drogich sprzętów stosunkowo szybko zwracają się koszty ich zakupu.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań ma na celu osiągnięcie maksymalnej wydajności procesu produkcyjnego. Zapewniają ją jak najwyższa produktywność, w jak najkrótszym czasie oraz wyeliminowanie czynników zakłócających płynność procesu. – Urządzeniem nastawionym na szybkość produkcji jest na przykład maszyna do cięcia laserowego Laser Genius, opracowana przez naszą firmę Prima Power. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów, takich jak włókna węglowe i syntetyczny granit, inżynierowie nadali maszynie wyjątkową dynamikę pracy. Wydajność zwiększyli dodatkowo poprzez zastosowanie napędów liniowych – informuje Roman Padewski, Dyrektor Zarządzający Prima Power. Aby wyeliminować przestoje w pracy i błędy wynikające z fragmentaryczności procesu produkcyjnego, inżynierowie opracowali również urządzenia nastawione na całodobową produkcję. Największa przydatność urządzeń gwarantujących pracę 24 godziny na dobę widoczna jest w podwyższonym poziomie jakości wytwarzanych wyrobów.

W zakładach prowadzących system zmianowy, produkty powstające podczas zmiany nocnej narażone są na niedoróbki, a nawet często nie spełniają norm jakościowych. Urządzenia działające całą dobę zapewniają spójność procesu produkcyjnego i pozwalają uniknąć tych błędów, które wynikają z podziału nadzorowania jednego procesu pomiędzy kilkoma osobami oraz takimi czynnikami, jak zmęczenie. Niektóre z nich są również wyposażone w funkcję automatycznego załadunku i rozładunku. Przykładem takiej wszechstronnej i wydajnej technologii w nowoczesnej produkcji może być laser Platino 2.0 Fiber + Compact Server, opracowany przez specjalistów Prima Power. – Na Targach ITM w Poznaniu zaprezentowaliśmy Klientom oba rozwiązania i przedstawiliśmy ich zalety i wady, jeśli chodzi o zwiększenie wydajności produkcji. Każdy z Klientów w zależności od prowadzonego rodzaju działalności mógł z naszą pomocą dostosować linię produkcyjną do własnych potrzeb – mówi Padewski.

Produkcję przemysłową nieodwracalnie zmieniły także technologie 3D. Dokładność i precyzja w tworzeniu produktów, jakie wiążą się z ich stosowaniem, pozwalają osiągnąć niedostępne wcześniej efekty. Maszyny 3D są niezastąpione w produkcji przede wszystkim tam, gdzie liczą się drobne detale i wymagana jest wyjątkowa staranność. Z usprawnianiem procesu produkcyjnego związana jest zaawansowana integracja maszyn. Wiąże się ona z takimi korzyściami jak: oszczędność miejsca w zakładzie produkcyjnym oraz wyeliminowanie konieczności magazynowania półproduktów, a finalnie ograniczenie kosztów składowania i logistyki materiałowej. Wykonane tylko do pewnego etapu produkty muszą być przetransportowywane do magazynów, w których będą oczekiwać na ukończenie kolejnego etapu produkcji. Jeśli proces dzieli się na więcej niż dwa etapy, przedsiębiorstwo musi ponieść kolejne, dodatkowe koszty, które generowane są przez konieczność przewożenia i przechowywania nieukończonego wyrobu. Integracja maszyn pozwala więc uniknąć tych przejściowych stadiów i ograniczyć koszty wynikające ze zbędnych części procesu produkcji.

Kolejnym ważnym środkiem służącym podnoszeniu produktywności i skuteczności produkcji w branży przemysłowej jest robotyzacja. Niestety w Polsce, na tle innych krajów, poziom robotyzacji jest bardzo niski. Mamy zaledwie 19 zaawansowanych robotów na 10 tysięcy zatrudnionych osób – to bardzo słaby wynik, z pewnością wpływający na konkurencyjność polskich firm na światowym rynku. – Polskich przedsiębiorców do inwestowania w roboty najczęściej zniechęca ich wysoka cena – mówi Roman Padewski, Dyrektor Zarządzający Prima Power. –Inwestycja w robotyzację zwraca się nawet już w ciągu dwóch lat, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. – dodaje.

Postępująca robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych, wprowadzanie nowoczesnych maszyn usprawniających lub zastępujących pracę wykonywaną dotąd przez człowieka, budzą zazwyczaj jedną najpoważniejszą wątpliwość: czy rozwój ten, zwiększający wydajność produkcji, a co za tym idzie – zyski dla przedsiębiorstwa – nie przyczyni się do masowych zwolnień pracowników, których obowiązki będzie wykonywała maszyna?

Specjaliści z branży przemysłowej uspokajają, że istnieje wiele stanowisk, na których człowiek jest i będzie niezastąpiony. Wprowadzenie maszyn pozwoli przenieść pracowników z jednego obszaru produkcji w drugi, w którym to właśnie człowiek gwarantuje najlepsze efekty. Zapewni to kolejne zyski dla przedsiębiorstwa i maksymalne wykorzystanie potencjału jego pracowników i nowoczesnych technologii. Poza tym dzisiaj, kiedy automatyzacj
a procesów produkcyjnych postępuje na całym świecie, jedynym sposobem utrzymania miejsc pracy w polskich zakładach jest dotrzymywanie kroku konkurencji, w przeciwnym razie przeniosą się one tam, gdzie wydajność pracy jest wyższa, a koszty produkcji mniejsze.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek w dziedzinie przemysłu, nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa w nim Internet. W czasach Internet of Things (IoT, Internetu rzeczy) czy wykorzystywania Big Data na ogromną skalę, Internet staje się kluczowym narzędziem w rozwoju każdej branży. W przemyśle maszynowym nieocenioną korzyścią jest wykorzystanie analizy danych. Zbieranie i interpretowanie przez komputery ogromnych ilości informacji pochodzących z różnych systemów, pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi elementami procesu produkcyjnego. Stwarza również możliwość podejmowania decyzji opartych na rzetelnych, wiarygodnych danych. Poza tym dokładne kontrolowanie procesu produkcyjnego pozwala wychwytywać i natychmiast naprawiać pojawiające się usterki i błędy.

Troska o środowisko naturalne i proekologiczne podejście przy prowadzeniu działalności pełnią coraz ważniejszą funkcję w każdej gałęzi przemysłu. Poza polityką odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju firmy, korzystne dla środowiska wdrożenia mogą również okazać się istotne w zwiększaniu produktywności i wydajności pracy. Nowoczesne maszyny produkcyjne charakteryzują się wysoką klasą energooszczędności. Pozwala to na dłuższą lub bardziej efektywną aktywność urządzenia przy mniejszym zużyciu energii, a więc na mniejsze koszty produkcji.

Zwiększanie wydajności w przemyśle jest dziś uzależnione przede wszystkim od wdrażania nowych technologii i postępu w zakresie automatyzacji produkcji. Konkurencyjność na rozwijającym się rynku może zapewnić tylko innowacyjne i otwarte na nowości podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Możliwości, jakie stwarzają osiągnięcia współczesnej inżynierii, pozwalają precyzyjnie dostosować nawet zaawansowane maszyny do potrzeb każdej branży.

Źródło: Prima Power