Łatwiejszy start zawodowy studentek uczelni technicznych dzięki programowi Siemensa „Inżynierki 4.0”

617

Siemens otwiera przed studentkami kierunków technicznych nowe możliwości podniesienia kwalifikacji zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu„Inżynierki 4.0”, którego patronem jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,odbędą się specjalistyczne warsztaty. Zajęcia poprowadząeksperci od technologii przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji. Program dąży do zwiększeniaudziałukobiet w branży technologicznej i jest konsekwencją aktywności podejmowanej przez Siemens i mającej na celu rozwój potencjału branży przemysłowej.Studentki mogą wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w projekcie do 3 marca br. pod adresem www.siemens.pl/inzynierki4-0.

Siemens stawia na rozwój kadr inżynierskich nie tylko poprzez działania nakierowane na wsparcie uczelni w kwestiach programowych, ale także poprzez zwiększenie różnorodności pracowników. Gospodarka polska, podobnie jak ma to miejsce w całej Europie, rozwija się coraz szybciej zwłaszcza w obszarach technologicznych, co oznacza także większe zapotrzebowanie w zawodach związanych z produkcją i jej zapleczem inżynierskim. Zapewniany przez Siemensa program komplementarnego kształcenia w obszarze m.in. Industry 4.0 umożliwi absolwentkom uczelni technicznych znalezienie zatrudnienia i pomoże dostosować ich kompetencje do potrzeb rynku pracy.Siemens przykłada szczególną wagę do kształcenia i profilowania zawodowego studentek wydziałów technicznych, czyli przyszłych inżynierek. To właśnie do nich kierowany jest program edukacyjny„Inżynierki 4.0”.

W ramach projektu członkowiezarządu Siemens, w tym pani prezes Dominika Bettman oraz eksperci branżowi z takich firma jak Daimler czy KUKA poprowadzą specjalistyczne warsztaty dedykowane studentkom. Zajęcia dotyczyć będą m.in. takich obszarów jak:„Virtual and augmentedreality”, „New production setup na przykładzie fabryki Mercedesa w Jaworze”, „Robotyzacja w świecie Industry 4.0″ i „Projektowanie innowacji w duchu design thinking”. Zakres zajęć obejmuje także dziedzinyzwiązane z rozwojem osobistym na rynku pracy, czyli m.in. komunikację oraz zarządzanie marką własną w Internecie.

Pozamożliwością wzbogacenia wiedzy uczestniczki projektu zyskują sposobność wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą będzie wyjazd dla 3 osób na HannoverMesse w kwietniu 2019 roku.

„Przygotowanie zawodowe współczesnego inżyniera wymaga połączenia wielu specjalnościw procesie edukacji. W kształceniu konieczne jest umiejętne  powiązanie takich dziedzin wiedzy jak mechatronika czy informatyka przy jednoczesnej znajomości procesów technologicznych specyficznych dla poszczególnych branż produkcyjnych. Kompletne rozumienie wszystkich zagadnień wiążących się z nowym podejściem do przemysłu, jakie oferuje Siemens w projekcie „Inżynierki 4.0”, pozwoli studentkom lepiej przygotować się do wymagań rynku i wymogów przyszłego pracodawcy”–mówiCezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens.

Czwarta rewolucja przemysłowa i Internet Rzeczy w sposób znaczący zrewolucjonizują sposób automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany danych. Przyszłość automatyki przemysłowej należeć będzie do innowacji w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (ArtificialIntelligence) i rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality). Ważnym elementem łączącym urządzenia i technologiejestchmura, pozwalająca realizować wizję przyszłości. Wszystkie te obszary technologiczne wchodzą w skład domeny Industry 4.0, w której specjalizuje się Siemens. W ramach projektu studentki będą miały szansę pogłębić swoją wiedzę i nabyć nowe kompetencje przydatne w życiu zawodowym.

Projekt edukacyjny„Inżynierki 4.0” wpisuje się w inicjatywę Siemensa oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy„Potencjał kobiet dla branży technologicznej”wspierającą kobiece kariery w zawodach inżynieryjnych. Z raportu opracowanegoprzez Siemensa i FundacjęEdukacyjną Perspektywy wynika, że firmy powinny podjąć znacznie więcej działań zwiększających udział kobiet w zawodach związanych z nowymi technologiami.

Kobiety mają obecnie 20-25% udział w kadrach polskich firm technologicznych o charakterze innowacyjnym. Jeszcze mniej jest ich na stanowiskach merytorycznych i menadżerskich. I choć w ostatnich latach udział ten zwiększył się o 6% wciąż nie wykorzystujemy olbrzymiego potencjału, jaki kobiety mogą i powinny wnosić do branży technologicznej. Kobiety stanowią olbrzymi, niewykorzystany dotąd rezerwuar intelektualny, który może nadać rozwojowi branży technologicznej impetu i nowej jakości.” – mówi dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Udział w programie jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji i rejestracja do programu: www.siemens.pl/inzynierki4-0