Kompetencje pracowników zadecydują o pozycji przedsiębiorstwa na rynku

339

Wizji na kształcenie kadr przyszłości jest wiele. Zatem jak pracodawca ma wybrać tą najlepszą? Powołane przez Platformę Przemysłu Przyszłości Obserwatorium Kompetencji Przyszłości wzięło pod lupę krajowe i zagraniczne źródła dotyczące kreowania umiejętności pracowników przyszłości. Które z planowanych strategii będą najbardziej skuteczne, a które wydają się nie do zrealizowania? Owocem pracy ekspertów jest seria trzech bezpłatnych raportów, która stanowi wyczerpującą bazę wiedzy potrzebnej do dyskusji na ten temat.

Rozwój kompetencji przyszłości staje się obecnie kluczowym wyzwaniem stojącym przed gospodarkami, a wiedza stanie się tym czynnikiem, który będzie warunkował pozycję przedsiębiorstwa na dynamicznym i konkurencyjnym rynku. Jak jednak kształtować te kompetencje u pracowników by poprawić rentowność swojego przedsiębiorstwa?

Na Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości są już bezpłatnie dostępne pierwsze trzy opracowania, które skupiają się na analizie źródeł dotyczących umiejętności pracownika przyszłości w Polsce, Unii Europejskiej, a także na rynkach poza UE. Raporty przygotowane zostały przez ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości i służyć mogą nie tylko jako pomoc przy realizacji cyfrowej oraz zielonej transformacji polskich przedsiębiorstw, ale również do poprawy ich funkcjonowania w kontekście rozwoju kompetencji pracowników i zmian systemowych.

W ramach badań eksperci podjęli się klasyfikacji i analizy funkcjonujących źródeł informacji dotyczących kształtowania kompetencji przyszłości. W opracowaniach znajduje się także lista zawodów i umiejętności przyszłości oraz wnioski dot. modeli wsparcia rozwoju kompetencji zidentyfikowanych w Polsce, krajach Unii Europejskiej i poza nią.

Jesteśmy przekonani, że informacje zamieszczone w naszych raportach przyczynią się do pogłębienia wiedzy i rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza w kontekście postępującej rewolucji cyfrowej.  Wiedza i doświadczenia w najbliższych latach będą stanowiły o pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym, a posiadanie i rozwój kompetencji przyszłości staje się obecnie kluczowym wyzwaniem stojącym przed polską gospodarką. Dlatego właśnie ten temat zdecydowaliśmy się poruszyć jako pierwszy – opowiada dr Piotr Kryjom, Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju w Platformie Przemysłu Przyszłości.

Bezpłatne opracowania są dostępne Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Logowania można dokonać za pośrednictwem strony https://platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl Platforma Cyfrowa to interaktywne narzędzie, które łączy przedsiębiorców z organizacjami wsparcia rozwoju przemysłu 4.0.

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości