Kierunek dla automotive: automatyzacja procesów pomocniczych

827

Nowoczesne rozwiązania dla sektorów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych, zastosowanie virtual commissioning dla przyspieszenia rozruchu maszyn i linii produkcyjnych oraz wykorzystanie analizy danych, jako źródła oszczędności w firmie. To główne tematy konferencji 8. rok rewolucji 4.0 i co dalej, która z inicjatywy klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” odbyła się w czerwcu br. w siedzibie spółki AIUT w Gliwicach.

Tego, jak znaczącą rolę w optymalizacji pracy przedsiębiorstwa mają do odegrania nowe rozwiązania z obszarów IT, automatyki oraz IoT (Internet od Things), świadoma jest nie tylko branża motoryzacyjna. Jednak w tym segmencie rynku nowe narzędzia do zarzadzania logistyką i produkcją zwłaszcza dużego przedsiębiorstwa, będą szczególnie pożądane. – Skala, ale i złożoność cykli produkcji oraz dostaw

– dla uzyskania w określonym czasie produktu finalnego, jakim jest coraz bardziej personalizowany samochód – niejako wymuszają stałe doskonalenie procesów. Pytanie zatem, gdzie szukać kolejnych oszczędności finansowych oraz czasu? Po głównych strefach, pora przyjrzeć się procesom pomocniczym. Nowe technologie pozwalają udoskonalać linie produkcyjne i maszyny już na etapie ich wirtualnego uruchomienia, ponadto śledzić cykl dowolnej linii produkcyjnej, a następnie każdego wytworzonego przedmiotu. Automatyzacja usprawnia także proces personalizacji produktu w znacznie większym stopniu niż było to możliwe dotychczas, co w przypadku sektora automotive jest szczególnie istotne – wskazuje Leszek Olejarz, wiceprezes spółki AIUT, partnera technologicznego konferencji.

Wirtualny bliźniak

Aiut Seminarium 2019 Gliwice, Poland photo: andrzejmarczuk.com

Podczas konferencji dyskutowano o nowych sposobach prowadzenia uruchomień, jak i modernizacji działających linii produkcyjnych poprzez wykorzystanie virtual commissioning. System pozwala testować oprogramowanie, symulować mechanikę i automatykę zdefiniowanych procesów, w efekcie wykryć błędy konstrukcyjne – w sferze wirtualnej. Tym samym skraca się czas rzeczywistego uruchomienia zwłaszcza dużych linii produkcyjnych.  Zebrane przez nas w ostatnim czasie doświadczenia z wykorzystania virtual commissioning wskazują na wyraźne skrócenie i usprawnienia procesu nowych uruchomień. Największe efekty widoczne są zwłaszcza w przypadku dużych projektów lub gdy okres przeznaczony na wdrożenie modyfikacji aktualnie istniejącej instalacji jest bardzo krótki – mówi Leszek Olejarz.

AGV nowej generacji

Prelegenci zaprezentowali także nowe rozwiązanie w zakresie logistyki wewnętrznej. – Obszar ten staje się jednym z najistotniejszych elementów optymalizacji procesów produkcyjnych w fabrykach sektora automotive. Związane jest to z coraz częstszym stosowaniem rozwiązań RFID, technologii radiowych do identyfikowania i śledzenia ruchu części, półproduktów i narzędzi w procesach produkcyjnych oraz do ich efektywnego przemieszczenia między magazynem i stanowiskiem produkcyjnym. My poszliśmy o krok dalej, łącząc kompetencje systemowe i tworząc nowe rozwiązanie, jakiego trudno dziś szukać na rynku  – tłumaczy Leszek Olejarz. Mowa o nowej generacji wózków AGV FORMICA 1, współpracujących w czasie rzeczywistym z nowoczesnym systemem lokalizacji zasobów przedsiębiorstwa – w tym obiektów i pracowników.

Analiza danych jako źródło oszczędności

Trzecia sesja dotyczyła wykorzystania zaawansowanych systemów analizy danych pomiarowych do wczesnego wykrywania anomalii w procesach produkcyjnych w zakładach sektora automotive. Wdrożone rozwiązania, pozwalają przewidywać wystąpienie awarii, a tym samym zapobiegać nieprzewidzianym przestojom, redukując tym samym koszty.

Trzy powyższe, to najnowsze rozwiązania dla sektorów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych. Ich wdrożenie stanie się warunkiem efektywnego zarządzania dużym przedsiębiorstwem i gwarantem jego dalszego rozwoju. Ale nic bez ludzi. Pamiętajmy, że maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka, ale mogą w stopniu znaczącym wpłynąć na poprawę organizacji pracy i jej optymalizację. Musi temu jednak sprzyjać kultura przedsiębiorstwa – podsumowuje Marek Gabryś, wiceprezes spółki AIUT.

Wnioski i rekomendacje

Przewiduje się, iż w przeciągu kolejnych lat wdrożenia rozwiązań z obszaru IT, automatyki oraz IIoT (Industrial Internet of Things) staną się jedną z głównych przewag przy optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstw. Najważniejsze jest przy tym kompleksowe podejście do zarządzania zasobami z wykorzystaniem inteligentnych systemów i urządzeń. Oznacza to integrację technologii dla osiągania maksymalnych korzyści w krótszym czasie. Kompatybilność powinna zostać zapewniona zarówno pomiędzy dostarczanymi systemami, jak również rozwiązaniami już funkcjonującymi w danej firmie.

W ujęciu biznesowym, zmianie ulegnie też optyka odpowiedzialności za usługi. Nowe podejście przy współpracy z dostawcą systemów IoT zakładać będzie realizację w modelu PRaaS (Process Responsibility as a Service). Oznacza to gotowość do współdzielenia z klientem odpowiedzialności za osiąganie celów w wybranych obszarach (wspólne KPI) – wyjaśnia Marek Gabryś.

Źródło: AIUT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj