Język Lua – nowy sposób programowania robotów w Industry 4.0

893

Oferowana przez firmę Bosch Rexroth platforma inżynierska Open Core Engineering obsługuje obecnie język skryptowy Lua. Otwiera to przed użytkownikami nowe możliwości robotyzacji produkcji. Język Lua, cechujący się prostą i łatwo zrozumiałą składnią, sprawdził się na całym świecie. Jest używany na przykład do sterowania skomplikowanymi obiektami w grach komputerowych. Obecnie firma Bosch Rexroth umożliwia wykorzystanie zalet tego języka w branży automatyzacji. Lua może służyć do sterowania robotami lub programowania ruchów osiowych. Użytkownik może samodzielnie optymalizować program maszynowy za pomocą prostego oprogramowania narzędziowego bez potrzeby pisania choćby jednej linijki kodu w języku maszynowym kontrolera PLC.

Lua nadaje się znakomicie do programowania małych urządzeń i jednostek sterujących podłączonych do sieci, gdyż interpreter języka skryptowego jest bardzo mały — zajmuje mniej niż pół megabajta. Przy produkcji modularnej skrypt w języku Lua, zapisany na nośniku przy użyciu technologii RFID, może zawierać kompletny program pracy. Maszyny pracujące w sieci M2M lub systemach produkcyjnych wyższego poziomu mogą generować niezależnie skrypty sterujące innymi procesami czy maszynami, co stanowi podstawę zintegrowanej inteligencji maszynowej. Z uwagi na różnorodne możliwe zastosowania języka Lua w środowisku Industry 4.0, firma Bosch Rexroth zintegrowała interpreter tego języka z interfejsem Open Core swoich jednostek sterujących IndraMotion MLC. Producent OEM tworzy rozwiązania z użyciem kodu mieszanego, w języku Lua i w kodzie maszynowym kontrolera PLC, przy czym komponenty specyficzne dla klienta są włączone do skryptu. Oznacza to znaczne zmniejszenie pracochłonności dostosowywania rozwiązania do nowych potrzeb technologicznych.

Łatwiejsze programowanie i uruchamianie robotów

Elastyczność języka Lua umożliwia bardzo łatwe definiowanie specyficznych dla użytkownika interfejsów sterowania ruchami osiowymi robotów czy innych maszyn. Na przykład firma Bosch Rexroth udostępnia bibliotekę prostych funkcji dla języka programowania RCL (Robot Control Language — język sterowania robotami), która ułatwia przejście na nową technologię. System sterowania IndraMotion MLC używa następnie skryptu Lua zamiast RCL.

Współcześni projektanci nie potrzebują już skomplikowanych narzędzi czy środowisk programistycznych do opisania w języku Lua procesu „podnieś i umieść”. Piszą jedynie prosty skrypt normalnym edytorem tekstu, po czym przenoszą plik do jednostki sterującej. Kolejne rozszerzenia umożliwią edytowanie i testowanie programu przy użyciu przeglądarki udostępnianej przez zintegrowany z jednostką sterującą serwer WWW.

Ponieważ specyficzny dla danej aplikacji kod kontrolera PLC jest reprezentowany w postaci prostego i łatwo dostępnego skryptu w języku Lua, logika programu staje się dla użytkownika przejrzysta, zrozumiała i łatwa do adaptacji. Adaptacja może być wdrożona w krótkim czasie: użytkownik szybko ładuje skrypt z jednostki sterującej do edytora tekstowego i wprowadza uzupełnienia do programu sterującego ruchami osiowymi. Pracochłonność serwisowania na miejscu jest również zmniejszona dzięki temu, że modyfikacje mogą być wprowadzane zdalnie przez klienta lub inżyniera serwisu.

Pakiet SDK (Software Development Kit) do interfejsu Open Core, umożliwiający programowanie w języku skryptowym Lua, można pobrać bezpłatnie po zalogowanu ze strony:

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/engineering/opencoreengineering/engineering_network/engineering_network_start_1?p_l_id=283357&

Ponadto dostępne jest bezpłatnie środowisko programowania w języku Lua (Lua Development Toolkit — LDT).

źródło: www.boschrexroth.com/pl/pl/o-firmie/informacje-dla-dziennikarzy/press-detail-2-100288

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj