Industry 4.0. Potrzebuje kobiet – Rusza trzecia edycja programu Siemensa „Inżynierki 4.0.”

1186

Już po raz trzeci Siemens kieruje do studentek uczelni technicznych program „Inżynierki 4.0” oferujący nowe możliwości podniesienia kwalifikacji zwiększające ich szanse na rynku pracy. Firma chce wspierać ambitne młode kobiety w zakresie ich kompetencji cyfrowych w obszarze Industry 4.0. W ramach programu na uczestniczki czekają warsztaty prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów z zakresu technologii przemysłowej. Studentki mogą wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w projekcie do 8 marca br. pod adresem www.siemens.pl/inzynierki40.

Według raportu Komisji Europejskiej „Women in digitalage”większy udział kobiet w branży technologicznej wpłynąłby pozytywnie na rozwój gospodarczy i wzrost PKB w krajach UE. Obecnie na 1000 absolwentek uczelni wyższych6 wybiera pracę związaną z nowymi technologiami.Jednocześnie rynek zmaga się z problemem niedoboru kadry inżynierskiej, wobec czego przed kobietami pojawia się doskonała okazja do zmiany status quo. Program „Inżynierki 4.0” ma na celu wspieranie wprowadzania większej liczby kobiet do przedsiębiorstw technologicznych o charakterze innowacyjnym oraz uwolnienie ich potencjału.

Program skierowany jest do studentek polskich uczelni technicznych, które planują związać swoją przyszłość z zawodem inżyniera. Jego głównym założeniemjest zwiększanie kompetencji cyfrowych młodych kobiet w obszarze Industry 4.0 oraz uświadomienie studentkom mnogości dostępnych dla nich ścieżek zawodowych. Uczestniczki otrzymają solidną dawkę wiedzy praktycznej i merytorycznej, a także możliwość budowania relacji biznesowych.

„Świat, w którym młode inżynierki rozpoczynają dziś swoją karierę zawodową, jest światem potencjalnie nieograniczonych możliwości. Postęp technologiczny w ramach Industry 4.0 sprawia, że nieustannie powstają nowe zawody, o których jeszcze niedawno nie byliśmy w stanie nawet pomyśleć – mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska. – W takiej rzeczywistości wybór, przed którym stają absolwenci staje się niezwykle trudny, zwłaszcza, że nie zawsze zdają sobie sprawę z mnogości możliwych ścieżek zawodowych. Dzięki programowi Inżynierki 4.0 chcemy pomóc uzdolnionym studentkom nauczyć się zarządzać swoją karierą. Dajemy im bezpieczne środowisko do testowania różnych opcji w praktyce. Pod okiem doświadczonych mentorek i na bazie empirycznej mogą świadomie podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości.”

Patronatnad projektem edukacyjnym „Inżynierki 4.0” objęły: Ministerstwo Rozwoju, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Partnerami programu zostały firmy KUKA oraz Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Spośród zgłoszonych kandydatek organizatorzy zakwalifikują do programu 30 najlepszych studentek, na które czekają warsztaty prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów firm partnerskich z zakresu technologii przemysłowej. Tematyka zajęć obejmować będzie zarówno wiedzę specjalistyczną z zakresu Industry 4.0, jak i dziedziny związane z rozwojem osobistym na rynku pracy.

Studentki będą szkolone z perspektywy dynamicznie zmieniającego się rynku, na którym postęp technologiczny powoduje wypieranie pewnych zawodów i miejsc pracy przez inne. Według raportu „Polska 2030. Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy”, przygotowanego przez McKinsey Polska, nawet 49% czasu pracy w Polsce stanowią czynności, które do 2030 roku mogą zostać zautomatyzowane. Przekłada się to na 7,3 mln miejsc pracy. Jednocześnie, postępująca automatyzacja będzie napędzała powstawanie nowych miejsc pracy, wynikających ze zwiększonej produktywności, rozwoju nowych technologii oraz przenikania się globalnych trendów. Dlatego istotne jest, by wchodzący na rynek młodzi inżynierowie uzyskali nie tylko wiedze specjalistyczną, potrzebną tu i teraz, ale także zestaw kompetencji miękkich, dzięki którym będą w stanie dynamicznie dostosowywać się do zmian.

„Panujące obecnie przyspieszenie technologiczne sprawia, że osoba, która dziś rozpoczyna studia będzie je kończyć w zupełnie innej rzeczywistości rynkowej. Każdy zawód – ale przede wszystkim te związane z nowymi technologiami – nieustannie się zmienia. Na rynku pracy coraz częściej potrzebne są osoby wszechstronne, które będą potrafiły dostosować się do tych zmian. Nie wystarczy być tylko specjalistą w danej dziedzinie. Potrzebne są nowe kompetencje, umiejętności miękkie, które umożliwią wychodzenie poza schematy i sprawne funkcjonowanie w tej dynamicznej rzeczywistości. Te właśnie umiejętności chcemy przekazać młodym inżynierkom. Naszym celem jest przygotowanie ich do tego, co czeka je na rynku pracy” –mówiCezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens.

Program wpisuje się w istotną obecnie dyskusję o potencjale kobiet w gospodarce i biznesie oraz porusza kwestie związane z różnorodnością i równością szans. Laureatki otrzymały wiele okazji do zaprezentowania się szerokiej grupie odbiorców, udzielając wywiadów do mediów studenckich i regionalnych, a także biorąc udział w panelu dyskusyjnym podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019.

Udział w programie jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji i rejestracja do programu: www.siemens.pl/inzynierki40