HMS Networks wprowadza na rynek rozwiązanie Ewon Talk2M Visualization

190

HMS Networks wprowadza na rynek rozwiązanie Ewon Talk2M Visualization, które umożliwia użytkownikom łatwe wykrywanie problemów z maszynami oraz zapewnia ogólną poprawę wydajności sprzętu.

Dzięki Talk2M® Visualization konstruktorzy i użytkownicy uzyskują szybkie i opłacalne narzędzie do wizualizacji danych maszynowych oraz otrzymują zestawienia danych historycznych w połączeniu z powiadomieniami
i raportami. To gotowe rozwiązanie IoT ułatwia i usprawnia procesy decyzyjne związane z maszynami i sprzętem.

Wyższe wymagania stawiane konstruktorom maszyn

Maszyny przemysłowe muszą być serwisowane i mieć zapewnione wsparcie przez cały okres eksploatacji, ale ich konserwacja może stać się kosztowna ze względu na rosnące oczekiwania klientów w zakresie wsparcia technicznego oraz fakt, że przestoje maszyn stają się nieakceptowalne dla ich użytkowników. Dodatkowo konstruktorzy maszyn chcą, aby technicy serwisowi zarządzali większą liczbą wyposażenia i sprzętu. Dlatego, aby zachować konkurencyjność, muszą oni ulepszać swoje maszyny za pomocą najnowocześniejszej infrastruktury pomocniczej.

Kluczem do wykorzystania zalet płynących z rosnącej bazy klientów — bez podnoszenia kosztów — jest możliwość pełnego wglądu w wydajność i stan maszyn. Dzięki wizualizacji cennych danych maszynowych konstruktorzy i technicy serwisowi uzyskują informacje i spostrzeżenia konieczne do poprawy wsparcia i podejmowania lepszych decyzji.

Nowa funkcjonalność wizualizacji danych w chmurze Ewon®

Nowa funkcjonalność Talk2M Visualization umożliwia konstruktorom maszyn łatwą wizualizację danych maszynowych w celu badania trendów, tworzenia zestawień, konfigurowania alarmów i zapewniania kontrolowanego przez użytkownika dostępu do dowolnego aspektu funkcjonowania urządzeń klientów. Dane maszynowe są gromadzone przez bramkę Ewon Flexy, która z kolei jest połączona ze sprawdzonym i zaufanym, przemysłowym rozwiązaniem chmurowym Ewon Talk2M. Obecnie już ponad 400 000 maszyn jest podłączonych za pomocą Talk2M.

„Dzięki tej nowej funkcji wizualizacji konstruktorzy maszyn otrzymują wyrafinowane, bezpieczne i kompletne rozwiązanie wsparcia, nawet jeśli ich firma jest niewielka” — mówi Sébastien Thinnes, dyrektor ds. produktu i marketingu w HMS Networks Business Unit Ewon.

Nowa funkcjonalność wizualizacji danych jest dostępna bez dodatkowych kosztów dla wszystkich użytkowników Talk2M Pro.

Źródło: EWON