Harmonia działania – Leuze

211

Automatyczne uzupełnianie stanu materiałów

Procesy zachodzące w stacji dokowania przebiegają w następujący sposób: AGV – lub alternatywnie ręcznie obsługiwany wózek wysokiego składowania – ładuje na stację pustą lub pełną paletę. Paleta jest z kolei umieszczana na przenośniku rolkowym, który pracownicy mogą przeciągnąć np. do swojego stanowiska roboczego lub znajdującej się w pobliżu obrabiarki. W ten sposób można wygodnie zaopatrzyć miejsca pracy w niezbędne części. Pracownicy nie muszą oddalać się od stanowiska, aby zaopatrzyć się w potrzebne elementy. Dużą zaletą jest cyfrowa wizualizacja procesów: Każda stacja dokowania rejestruje automatycznie ruchy materiału przy ładowaniu lub zdejmowaniu palety. Te ruchy są przekazywane do systemu sterowania transportem Oseon w standardzie OPC UA. Stacja dokowania jest więc tymczasowym miejscem składowania w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk roboczych, a także źródłem informacji o przyjęciu i wydaniu towaru.

Czujniki zarejestrują wszystko

Czujniki Leuze służą do obsługi stacji dokowania oraz do przekazywania danych do systemu. Stacja dokowania wyposażona jest zazwyczaj w trzy czujniki: Czujnik HT5.1/4X, który jest zainstalowany w dolnej części stacji. Wykrywa on obecność przenośnika. Kolejny czujnik tego typu znajduje się w górnej części stacji dokowania. Jego zadaniem jest rejestracja obecności palet. Jeśli paleta zostanie wykryta, HT5.1/4X inicjuje identyfikację palety za pomocą kolejnego czujnika. Do tego celu przydaje się DCR202iC: Dzięki kodowi 2D znajdującemu się na palecie skaner przechwytuje dane dotyczące zamówienia i materiału oraz przekazuje dane do systemu sterowania transportem. Na podstawie informacji ze stacji dokowania oprogramowanie Oseon powiadamia pracowników produkcji dokładnie o tym, kiedy i gdzie dane zamówienie ma być odebrane lub czasowo składowane, lub czy też ma być przetransportowane na określone stanowisko robocze. W tym celu system dostosowuje się do odpowiednich danych dotyczących danego zlecenia znajdujących się w planie produkcji. Na tej podstawie oprogramowanie Oseon firmy TRUMPF automatycznie planuje transport z punktu A do punktu B i przekazuje informacje pracownikom lub pojazdom AGV. W ten sposób, w połączeniu z odpowiednimi stacjami dokowania znajdującymi się na stanowiskach roboczych tworzony jest system prawdziwie inteligentnego przepływu materiałów.

Zautomatyzowane, ale i elastyczne

W przypadku intralogistyki interakcja między technologią czujników a oprogramowaniem przynosi znaczne korzyści – wyjaśnia Mario Mörk, kierownik grupy Software and Process Solutions w firmie TRUMPF: „Dzięki systemowi czujników stacji dokowania zawsze wiemy, czy w magazynie materiałów na danym stanowisku roboczym jest jeszcze wolne miejsce. Jeżeli tak, to oprogramowanie do planowania produkcji Oseon zadba o to, aby na stanowisko robocze dostarczyć kolejny ładunek odpowiedniego materiału lub wygenerować zlecenie transportowe. Zlecenie jest następnie przekazywane osobie wyposażonej w tablet lub bezpośrednio do pojazdu AGV i przetwarzane zgodnie z sekwencją dynamiczną.” Kolejność realizacji zadań zależy np. od priorytetu zlecenia klienta. Dzięki czujnikom Leuze palety są rezerwowane lub rejestrowane w miejscu pracy automatycznie, co oszczędza czas. Ponadto zapewniona jest znaczna elastyczność systemu, ponieważ w razie potrzeby za jego pomocą do procesu można również włączać pracowników. Może to być konieczne, jeśli np. firma wytwarza produkty w kilku fizycznie oddzielonych od siebie budynkach. W takim przypadku AGV dostarcza materiał aż do granicy budynku, a następnie pracownik transportuje go pomiędzy budynkami. Uprawnieni pracownicy mogą również w każdej chwili wprowadzać pilne zlecenia do systemu.

Czujniki jako klucz do automatyzacji

„Zainstalowane czujniki Leuze stanowią niejako szkielet tego inteligentnego rozwiązania intralogistycznego” – mówi Jörg Beintner, kierownik ds. kluczowych klientów dla obrabiarek w firmie Leuze. Tutaj każdy czujnik pokazuje swój potencjał. HT5.1/4X do wykrywania obecności wózków i palet jest czujnikiem dyfuzyjnym LED z tłumieniem tła – niezawodnie wykrywa obiekty przy jednoczesnym eliminowaniu tła. Zakres działania można intuicyjnie ustawiać za pomocą pokrętła. Dla firmy TRUMPF model HT5.1/4X był optymalnym wyborem. Leuze oferuje również inne modele tego czujnika, dostosowane do indywidualnych wymagań i specyficznych zastosowań. Na przykład, czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła dostępny jest również w wersjach z laserem, lub przeznaczonej do wykrywania szczególnie małych obiektów. Dostępne są również czujniki o wyjątkowo dużych lub małych plamkach świetlnych, lub zoptymalizowane pod kątem powierzchni polerowanych oraz o wysokim połysku.

„Jako kolejny kluczowy element rozwiązania intralogistycznego TRUMPF zaproponowaliśmy nasz stacjonarny czytnik kodów 2D DCR 202iC” – wyjaśnia Beintner. Czujnik firmy Leuze niezawodnie odczytuje kody 1D i 2D. W Centrum Obsługi Klienta TRUMPF zamocowano kody 2D po dwóch stronach każdej palety – w przeciwnych pozycjach po przekątnej. Dzięki temu nie ma znaczenia, która strona zostanie wprowadzona do stacji przeładunkowej jako pierwsza. W ten sposób kod może być zawsze odczytany przez jeden z czujników. Idealnie sprawdza się tutaj czytnik kodów DCR 202iC : Odczytuje on kody, które w zależności od rodzaju są wydrukowane lub naniesione bezpośrednio na obiekcie, także wielokierunkowo. Specjaliści od czujników z firmy Leuze mogą zaproponować różne wersje różniące się wielkością, stopniem ochrony IP 67 lub 69K, prędkością działania oraz interfejsami. Nawiasem mówiąc, wspomniane czujniki wykorzystywane do detekcji nie są jedynymi produktami Leuze stosowanymi przez firmę TRUMPF w Ditzingen: Przy śluzach towarowych do maszyn do obróbki blach zainstalowane są optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa. Skutecznie zapobiegają wejściu osób do strefy niebezpiecznej. Również w tym przypadku firma Leuze zapewniła szerokie wsparcie na etapach projektowania i realizacji. Kolejne wspólne projekty są już w przygotowaniu.

Podsumowując: Po prostu inteligentne

Firma TRUMPF jest w pełni zadowolona z wydajnych i niezawodnych rozwiązań czujnikowych Leuze. Potrafią one rozpoznawać przenośniki rolkowe i palety oraz w 100% automatycznie identyfikować zamówienia i materiały za pomocą kodów 2D. Przykład z Centrum Obsługi Klienta w Ditzingen pokazuje, że każdy, kto chce podnieść swoją produkcję na nowy, wyższy poziom, może to zrobić łatwo i wygodnie dzięki inteligentnej organizacji przepływu materiałów. Dotyczy to zarówno małych zakładów produkcyjnych, wykorzystujących prace ręczne, jak i inteligentnych fabryk. Z pewnością przynosi to wymierne korzyści: TRUMPF szacuje, że inteligentne rozwiązania intralogistyczne na poziomie czasu produkcji mogą przynieść oszczędności do 25%. Technologia czujnikowa firmy Leuze przyczynia się do niezawodnego, bezpiecznego i efektywnego wdrożenia w pełni zintegrowanego przepływu materiałów.

Źródło: LEUZE