Efektywne planowanie produkcji i wygodny dostęp do danych pomiarowych z każdego miejsca na świecie

75

Wykorzystanie chmury do alarmowania o zmniejszających się zapasach, a nawet śledzenia położenia mobilnych zbiorników z substancjami używanymi w produkcji to nowy trend, który pomoże przedsiębiorstwom lepiej planować i optymalizować dostawy. Ręczne pomiary ustępują mu pod względem dokładności i szybkości.

Gromadzenie danych z radarów do pomiaru poziomu cieczy i substancji sypkich, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, usprawnia codzienną pracę zakładów, a jednocześnie pozwala optymalizować koszty zamawiania i magazynowania zapasów. Urządzenia działające w oparciu o chmurę Netilion mogą na bieżąco raportować poziom napełniania zbiorników i w przypadku osiągnięcia ustalonego poziomu minimalnego, powiadomić obsługę o tym fakcie. Dzięki temu dział zaopatrzenia jest w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić kończący się surowiec lub nawet sam dostawca może zaplanować jego uzupełnienie w dogodnym terminie.

Opłacalna modernizacja punktów pomiarowych

Urządzenia pomiarowe z opcją integracji z systemami chmurowymi z powodzeniem zastąpią również wysłużone czujniki, jak sonda hydrostatyczna. Jej wysokie koszty eksploatacji związane z utrzymaniem torów impulsowych, czy niedokładność pomiarów wynikająca ze zmian gęstości lub odporności chemicznej i mechanicznej membrany, mogą zostać wyeliminowane dzięki nowoczesnym radarom bezkontakowym, oferującym w pełni cyfrowy przesył danych.

Czujniki dopasowanie do konkretnych aplikacji

Szwajcarski producent systemów kontrolno-pomiarowych dla przemysłu – Endress+Hauser – posiada w swojej ofercie urządzenie dedykowane zarówno mobilnym punktom pomiarowym, jak i wyspecjalizowane czujniki odporne na zapylenie czy ciecze agresywne chemicznie:

  • Micropilot FMR62 do pomiaru poziomu cieczy agresywnych chemicznie lub zastosowania w aplikacjach chemicznych,
  • Micropilot FMR67 do pomiaru poziomu materiałów sypkich lub kruszyw,
  • Micropilot FMR20 do pomiaru cieczy i materiałów sypkich, wariant ekonomiczny do podstawowych zadań pomiarowych,
  • Micropilot FWR30 – mobilny radar zasilany bateryjnie do pomiaru cieczy i materiałów sypkich.