Dassault Systèmes przedstawia oprogramowanie SOLIDWORKS 2022, zawierające ulepszenia dostosowane do potrzeb użytkowników i umożliwiające przyspieszenie procesu rozwoju produktów

507

Firma Dassault Systèmes przedstawiła SOLIDWORKS 2022, najnowszą wersję swojego portfolio aplikacji do projektowania 3D, z którego korzystają miliony innowacyjnych inżynierów na całym świecie. Wersja SOLIDWORKS 2022 wprowadza setki nowych ulepszeń zorientowanych na użytkownika, które zwiększają możliwości oraz usprawniają i przyspieszają proces rozwoju produktu od etapu koncepcji aż po produkcję.

Oferując szereg dostosowanych do potrzeb użytkowników i elastycznych rozwiązań, SOLIDWORKS 2022 rozszerza możliwości w zakresie projektowania, dokumentacji, sprawdzania poprawności i zarządzania danymi. Nowe toki pracy, funkcjonalności i ulepszenia wydajności, zainspirowane przez społeczność użytkowników SOLIDWORKS, pozwalają innowacyjnym inżynierom na bardziej efektywną pracę oraz tworzenie wyższej jakości produktów w krótszym czasie. Użytkownicy SOLIDWORKS 2022 mogą także wykorzystać możliwości, jakie niesie współpraca w ramach platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes i zwiększać przewagę konkurencyjną poprzez dostęp do portfolio rozwiązań 3DEXPERIENCE Works.

Najważniejsze udoskonalenia w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2022:

  • Nowe toki pracy i ulepszenia funkcjonalności związane z projektowaniem złożeń i części, uszczegóławianiem rysunków, symulacją i zarządzaniem danymi produktu.
  • Nowe funkcjonalności jak modelowanie hybrydowe i kreator śrub dwustronnych
  • Ulepszenia interfejsu użytkownika dotyczące paska skrótów, zarządzania konfiguracją, tolerancji geometrycznych i innych.
  • Poprawa jakości i wydajności podczas pracy z dużymi złożeniami, importowania plików STEP, IFC i DXF/DWG, uszczegóławiania rysunków i zarządzania danymi produktu.
  • Automatyczna optymalizacja wydajności złożenia bez obaw o tryby i ustawienia.
  • Najszybsze jak dotąd otwieranie grafik z poprawioną jakością wyświetlania.
  • Dostęp do cyfrowego środowiska współpracy platformy 3DEXPERIENCE, w celu zwiększenia innowacyjności i bardziej efektywnego podejmowania decyzji.
  • Dostęp do 3DEXPERIENCE Works – rozszerzonego portfolio aplikacji chmurowych do projektowania, konstrukcji, symulacji, produkcji i zarządzania danymi.

Źródło:Dassault Systèmes