Przemysł 4.0 – Poznaj 6 najważniejszych wydarzeń i trendów w 2019 roku

1014

Cyfryzacja staje się rozwiązaniem globalnym problemów, Komisja Europejska koncentruje się na hubach innowacji cyfrowej, a otwarte studia przypadku z transformacji firm są na wagę złota – Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, podsumowuje 2019 rok w Przemyśle 4.0. – Przemysł 4.0 wciąż ewoluuje, a obecna wizja perspektywy 2030 jest coraz bardziej skoncentrowana na człowieku i wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym społeczeństwem – dodaje.

1. Przedsiębiorcy kreatywnie przekształcają produkty w usługi. Nowe modele biznesowe, które pojawiają się na rynku, bywają zaskakujące. Widać wyraźnie, że serwityzacja, czyli przechodzenie z modelu produktowego do modelu usługowego, jest rozwijana w obszarach, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Spójrzmy na przykład jednego z producentów pokryć statków. Jak w jego przypadku wygląda serwityzacja? Największym kosztem właściciela statku, który płynie od portu do portu, jest paliwo. Im większy opór wody i powietrza, tym więcej paliwa statek zużywa. Materiał pokrycia kadłuba statku minimalizuje to zużycie. A to, co jeszcze bardziej może je zminimalizować, to czujniki przymocowane na kadłubie, które na bieżąco informują kapitana statku o stanie pokrycia. Im gorszy jego stan, tym większe zużycie paliwa. Dzięki połączeniu fizycznej warstwy farby pokrywająca statek z czujnikami, otrzymujemy możliwość uruchomienia dodatkowej usługi informującej o lukach pokrycia.Właściciel statku może zaplanować, kiedy dokonać renowacji, aby zaoszczędzić na paliwie.

Przemysl 4.0.

2. Bariery są nadal w głowach menadżerów. Wciąż jedną z głównych barier, które stoją na drodze transformacji cyfrowej polskiego przemysłu, jest sposób myślenia przedsiębiorców. W 2020 roku potrzebujemy sposobu na to, aby przełamywać bariery mentalne menadżerów zarówno na poziomie strategicznym, jak i wykonawczym. Na poziomie wykonawczym menadżerowie czują najczęściej zagrożenie, a na strategicznym obawę przed wyjściem ze strefy komfortu. Chciałbym, żeby to był proces rozwijający się w sposób dynamiczny, ale bez wstrząsów – i wywołany pozytywną motywacją, a nie poczuciem zagrożenia.

3. Wiedza praktyczna na wagę złota. To właśnie nimi, a nie teoretycznymi wizjami, interesują się najczęściej uczestnicy konferencji branżowych. Praktyczne podejście jest i będzie kluczowe w najbliższych latach i to stanowi dowód, że Przemysł 4.0 staje się już faktem – choć trudnym do realizacji. Podczas polskich wydarzeń branżowych coraz częściej mówi się o konkretnych praktykach wdrożeniowych, osiągniętych efektach oraz problemach towarzyszących wprowadzaniu narzędzi cyfrowych na rynek. Każde wystąpienie jest swego rodzaju odkryciem. Zainteresowanie tym, jak to zrobić, aby nie popełnić błędów, pokazuje coraz większą świadomość przedsiębiorców.

distrelec dystrybutorem

4. Cyfryzacja jako rozwiązanie globalnych problemów, a nie tylko droga do wzrostu firm.W mijającym roku nastąpił przełom w sposobie podejścia do industrializacji Europy i cyfryzacji przemysłu europejskiego. Najlepszym tego dowodem jest przebieg debaty zainicjowanej podczas targów hanowerskich, gdzie rozszerzono dotychczasową definicję Przemysłu 4.0. Cyfryzacja, która dotychczas była określana jako sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, obecnie staje się odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata –problemy demograficzne, społeczne, ale też problem kurczenia się zasobów naturalnych czy kryzys klimatyczny. Podczas targów hanowerskich zaprezentowano wizję 2030, według której Przemysł 4.0 jest nie tylko sposobem funkcjonowania firm, ale też odpowiedzią na wyzwania współczesnego społeczeństwa.

5. Komisja Europejska koncentruje się na Hubach Innowacji Cyfrowej (ang. Digital Innovation Hub). To oznacza, że jednym z priorytetów Komisji na kolejne lata jest wypracowanie skutecznego modelu wsparcia rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach, szczególnie w tych małych i średnich, z mocnym ukierunkowaniem na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Działania jakie komisja realizuje w obszarze wzmacniania usieciowienia i współpracy lokalnych graczy rynkowych, wskazuje, że coraz bardziej istotne będą relacje i współpraca w krajowych ekosystemach Przemysłu 4.0.

Digitalizacja procesów przemysłowych

6. Powołanie Platformy Przemysłu Przyszłości. W mijającym roku szczególnie ważne było powołanie w instytucji, która podobnie jak inne tego typu organizacje w Europie, mogłaby być integratorem inicjatyw i punktem odniesienia dla krajowego przemysłu. Platforma Przemysłu Przyszłości z jednej strony ma umożliwić zrozumienie założeń Przemysłu 4.0 i uwrażliwiać przedsiębiorców w zakresie zachodzących zmian na rynku. Z drugiej strony – stworzyć dostęp do takich rozwiązań i środków wsparcia, aby pomóc krajowym przedsiębiorcom urosnąć na globalnym rynku. Musi też być organizacją, która standaryzuje i ustala pewne sposoby oddziaływania. Organizacją, która tworzy standardy w zakresie kompetencji czy doradztwa, które mają prowadzić do określonych efektów w zakresie cyfryzacji. Standardy te mają wyznaczać również kierunki działań krajowych centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz hubów cyfrowych innowacji.

Zmiany są łatwe do wprowadzenia najczęściej wtedy, kiedy stoimy w obliczu dużego zagrożenia. Dlatego mam nadzieję, że wprowadzanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w 2020 roku nie będzie zaburzone, np. spowolnieniem gospodarczym. Z drugiej strony zmiany rynkowe wywołują pewne wstrząsy, które w przeszłości wymusił przecież robotyzację w Polsce. Nagle zabrakło ludzi do pracy, więc gwałtownie wzrosło zainteresowanie robotami i zaczęto masowo mówić o robotyzacji.

Autor:

Pan Andrzej Soldaty – Prezes Zarządu, Platforma Przemysłu Przyszłości

Źródło: Sciencepr
Zdjęcia źródło: Science proraz Microsoft

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Soldaty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj