COVID-19 wzmocnił zainteresowanie transformacją cyfrową wśród firm produkcyjnych w Polsce – pokazuje badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes

503

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania na transformację cyfrową, która jest ściśle związana z szybszą adaptacją chmury– oto wniosek płynący zbadania przeprowadzonego przez PMRna zlecenie Dassault Systèmes. Badanie, zatytułowane „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19.”[1], przeprowadzono w Q3 2020 roku wśród 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów: Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home &Lifestyle.

Z badania wynika, że pomimo faktu, iż 73% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce odczuło negatywne skutki COVID-19, firmy te stosunkowo dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Jedna trzecia z nich ocenia swoją kondycję finansową w 2020 roku pozytywnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej niż połowa badanych firm uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynie na ich sektor w 2021 roku.

W rezultacie pandemii, 42% firm zmienia także priorytet biznesowy: firmy te chcą w większym stopniu zadbać o dotychczasowych klientów oraz podejmować działania mające na celu pozyskiwanie nowych. Na podium kluczowych potrzeb znalazły się także wzrost efektywności biznesowej oraz innowacyjność w zakresie nowych produktów i usług.Okres pandemii COVID-19 wyraźnie pokazał menedżerom IT potrzebę wdrożenia skuteczniejszych procesów produkcyjnych, ponieważ istniejące systemów wielu przypadkach okazały się niewystarczające.

Transformacja cyfrowa – potrzeba edukacji rynku

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość firm w Polsce (73%) zna pojęcie transformacji cyfrowej. Termin ten wiąże się dla nich głównie z:

  • automatyzacją i integracją procesów produkcyjnych (80%),
  • wdrażaniem cyfrowych narzędzi wspierających procesy sprzedażowe i marketingowe (77%),
  • rozwojem usług zdalnych (71%),
  • wdrażaniem zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych (67%),
  • przejściem na rozwiązania chmurowe (66%),
  • nowymi technologiami zwiększającymi produktywność i efektywność pracowników (65%)

Według badania 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań z obszaru transformacji cyfrowej. Natomiast zaledwie 14% badanych w ogóle nie planuje tego typu działań. Firmy te deklarują, że nie wiedzą, jakie korzyści może przynieść cyfrowa transformacja, na jakie obszary działalności przedsiębiorstwa może wpłynąć i do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia.

Brak wystarczającej wiedzy widać też w przypadku 14% ankietowanych firm, które deklarują, że zakończyły już proces cyfrowej transformacji. Firmy te utożsamiają ją bowiem głównie z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających pracę zdalną. Pokazuje to, jak duża jest wciąż potrzeba edukacji rynku na temat samej istoty i kompleksowościprocesu cyfrowej transformacji.

33% badanych firm planuje migrację do chmury

Badanie PMR pokazuje także, że doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą działania w kierunku szerszej adaptacji rozwiązań opartych na chmurze:co trzecia ankietowana firma potwierdziła, że planuje migrację do chmury w najbliższych 2-3 latach.

Firmy, które stosują już rozwiązania chmurowe, wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymieniają: umożliwienie pracy zdalnej, optymalizację kosztów, zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT, niezależność od awarii sprzętu, dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność.

Pełna wersja badania (w języku polskim) jest dostępna na stronie:https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-digital-transformation-readiness

###

[1]Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.”, zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020r.Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorówTransport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home &Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.

Źródło: Dassault Systèmes.