Automatyzacja procesów podnosi odporność przedsiębiorstwa

529

Trzeci dzień bloku targów ITM Industry Europe dobiegł końca, a wraz z nim warsztaty INDUSTRY NEXT oraz odbywająca się w ramach ekspozycji Modernlog konferencja Smart Warehouse. Dlaczego magazyn ma być smart? Co powinno się automatyzować i dlaczego wszystko? Jak wyglądają terminy realizacji wdrożeń? Odpowiedzi na te pytania udzielili dostawcy rozwiązań, integratorzy systemów i przedstawiciele inwestorów.

Gwar biznesowych rozmów oraz ożywiona wymiana doświadczeń powróciły na Międzynarodowe Targi Poznańskie za sprawą bloku ITM Industry Europe, a w tym Modernlog i Subcontracting. Szczególnie wiele ciekawych wniosków i spostrzeżeń przyniosła konferencja Smart Warehouse, skierowana do branży logistycznej i pracującej w niej kadry menedżerskiej.

Budowanie zespołu i bariery wdrożeniowe

Nie dobierajmy jako swoich współtowarzyszy tych, którzy myślą podobnie. Poszukujmy w swoim otoczeniu ludzi, którzy reprezentują inną postawę niż nasza własna, bo od nich możemy się nauczyć tego, czego sami nie wiemy lub czego sami nie potrafimy – rekomendował prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas otwarcia konferencji Smart Warehouse w ramach Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog w Poznaniu.

Panel IoT digitalizacja, prowadzony przez Artura Olejniczaka (WSL) rozpoczął się od rozważań nt. danych jako paliwa gospodarki, stanu obecnego w branży logistycznej, aby przejść do barier, które hamują rewolucję technologiczną, szczególnie w kwestii obsługi big data – Większość narzędzi już mamy, ale potrzebne są środki, aby móc je wdrożyć – przekonywał Rafał Biegała (SICK).

Nie zgodził się Jakub Czyżkowski (SENTE) podkreślając, że jego zdaniem poważniejszym problemem od kwestii finansowych jest brak kompetencji na poziomie strategicznym. – Brakuje specjalistów, którzy potrafią zaprojektować procesy logistyczne w taki sposób, aby inwestycja okazała się trafiona. Z mojego doświadczenia we współpracy ze średnimi przedsiębiorstwami wynika, że stawiamy pierwsze kroki w wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dopiero niedawno zorientowaliśmy się, że firmy, które posiadały już pewną automatyzację robotyczną były bardziej odporne na kryzys – podkreślał przedstawiciel SENTE. W panelu IoT digitalizacja wzięli udział także Maciej Krupa (Hit Kody Kreskowe), Michał Grabia (ILIM-Łukasiewicz) i Artur Guz (IBCS), którzy nakreślili przyszłość inteligentnych technologii w branży logistycznej.

Co i jak automatyzować?

Automatyzować wszystko, co się da i opłaca – rekomenduje Maciej Posadzy (3LP) w rozmowie z Piotrem Sędziakiem (Orbico Supply) podczas panelu #technologie transportu wewnętrznego. – Automatyzacja to nie tylko remedium na braki kadrowe. Układnice, antresole, regały automatyczne umożliwiają nam większy uzysk z kubika objętości w magazynie – opowiadał Posadzy. Automatyzujemy także te aspekty, w których nie do końca rachunek ekonomiczny jest istotny, ale praca jest ciężka, np. człowiek musi przenosić duże gabaryty. Automatyzujemy te procesy po to, aby ludziom pracowało się łatwiej i wygodniej.

Krzysztof Roszyk (MW Logistics) podzielił się swoim doświadczeniem z automatyzacji wieloetapowej –  Analiza wykazała, że picking jest procesem, który obejmował 55% kosztów działania magazynu.  Zdecydowaliśmy się więc zacząć automatyzację od tego elementu – tłumaczył prelegent z MW Logistics.

Od gruntownej analizy procesów i danych statystycznych radzi także zacząć Witold Szczurek (Logisystem). – Jeżeli zrobimy to rzetelnie, to dużo łatwiej o decyzję, co automatyzujemy i w jakim zakresie. Moim zdaniem jednak najlepiej automatyzować wszystko i kompleksowo.  Dlaczego? Koszt wynikowy całej inwestycji jest wtedy niższy, po drugie zostawiając jakieś ogniwa niezautomatyzowane musimy liczyć się z ryzykiem powstania wąskich gardeł.

Nieco odmienne zdanie wyraził  Maciej Ornowski (Reesink Logistic Solutions), który uważa, że istnieją systemy na tyle elastyczne, że można je z czasem rozbudowywać, jak np. Autostore. W panelu wzięła udział także Magda Kilijańska (Panattoni), która przekonywała, że warto myśleć o automatyzacji magazynu już na etapie jego budowania.