Automatyzacja dla przyszłości

806

Wraz ze wzrostem dostępności intuicyjnych systemów automatyzacji pracy, przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z zastosowania autonomicznych pojazdów transportowych do obsługi magazynu. Jedną z firm, która zdecydowała się na ich wdrożenie jest Güldenkron – lider niemieckiego rynku napojów owocowych.

Güldenkron to jeden z wiodących producentów soków owocowych, funkcjonujący na niemieckim rynku od 1910 roku. Firma nie ogląda się jednak wstecz. Wyrazem jej koncentracji na przyszłości i ciągłym rozwoju jest zastosowanie kompleksowych rozwiązań automatyzacyjnych, radykalnie poprawiających efektywność procesów transportowych. Wdrożony system pojazdów autonomicznych umożliwił zagęszczenie składowania, zwiększając pojemność magazynu do 10 000 miejsc paletowych i przygotowując tym samym zakład do wzrostu wolumenu produkcji w przyszłości.

Koncepcja nowego centrum logistycznego

Plany dyrektora zarządzającego firmą Güldenkron obejmowały stworzenie zintegrowanego z wytwórnią soków centrum logistycznego, pozwalającego na efektywną kosztowo obsługę 10 tysięcy miejsc paletowych i łatwą rozbudowę w przyszłości. Magazyn musiał umożliwiać transport wszystkich typów opakowań opuszczających linię produkcyjną – butelek, kartonów i pojemników typu bag-in-box. Dążąc do minimalizacji długofalowych kosztów składowania, zdecydowano się na wdrożenie systemu pojazdów autonomicznych. Rozplanowanie układu obiektu, mających w nich miejsce procesów intralogistycznych oraz interakcji pomiędzy wykorzystywanymi zautomatyzowanymi wózkami widłowymi dyrektor Güldenkron powierzył w całości jednemu dostawcy.

Zastosowane rozwiązanie

Dotychczas procesy intralogistyczne w przedsiębiorstwie Güldenkron były z przyczyn ekonomicznych realizowane z udziałem wózków sterowanych ręcznie. Na podstawie symulacji korzyści wynikających z  wdrożenia pojazdów autonomicznych, zdecydowano się zastosować bazującą na nich organizację procesów. Ich automatyzacja umożliwiła efektywne wykorzystanie systemu prowadzących pomiędzy wielokondygnacyjnymi regałami wąskich alejek roboczych. Precyzja wózków autonomicznych pozwoliła wyeliminować przypadki nieprawidłowych przejazdów i zapewniła znaczące ograniczenie czasu koniecznego do wykonania załadunku i rozładunku towarów znajdujących się na najwyższych poziomach magazynu. Dodatkowa korzyść wynikająca z pełnej automatyzacji pracy polega na możliwości kontroli przepływu materiałów w czasie rzeczywistym, dzięki danym zawartym w sterującym pracą wózków oprogramowaniu WMS. – Obsługę regałów w Güldenkron powierzono czterem wózkom VNA typoszeregu MX-Q, wykorzystującym magnetyczne punkty nawigacyjne – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Gwarantują one bezkolizyjne przejazdy wzdłuż wąskich alejek. Zasięg do 15 metrów wzwyż pozwala z kolei na bezproblemową obsługę regałów wysokiego składowania – wyjaśnia ekspert.

Podczas gdy MX-Q umieszczają ładunki na regałach, zadania transportu poziomego realizowane są przez wózki wysokiego podnoszenia EGV-S. Dzięki nawigacji działającej w oparciu o technologię triangulacji laserowej, nie wymagają one montażu nitek indukcyjnych w posadzce obsługiwanych obszarów. W Güldenkron wózki tego typu dostarczają towary do położenia na regałach oraz pobierają je do stref załadunku, w których czekają ciężarówki.

Elastyczność i bezpieczeństwo

Atutem zwiększającym elastyczność wdrożonego w zakładach Güldenkron rozwiązania jest możliwość ręcznego sterowania wszystkimi wykorzystanymi pojazdami. W razie przejściowej reorganizacji procesów intralogistycznych, kontrolę nad wybranymi lub wszystkimi wózkami mogą przejąć operatorzy. – Aby jednoczesne funkcjonowanie w magazynie ludzi i autonomicznych maszyn było harmonijne – a przede wszystkim – bezpieczne, w zastosowanych AGV zamontowano system ochrony pieszych. Czujniki pojazdów wykrywają przebywające w obiekcie osoby i zatrzymują się, gdy grozi im kolizja – tłumaczy Tobiasz Jakubczak ze STILL Polska. Nowoczesne systemy automatyzacji pracy pozwalają więc nie tylko na ograniczenie kosztów magazynowania i jego zagęszczenie, ale również zachowują elastyczność charakterystyczną dla organizacji procesów w oparciu o wózki sterowane przez operatorów. – Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom intralogistycznym STILL możemy adaptować się do zmiennych warunków otoczenia – mówi Alexander Müller, dyrektor zarządzający Güldenkron. – Modułowy system może być w każdej chwili rozszerzony. Jest to dla nas równie ważne, co trwałość i niezawodność jego poszczególnych elementów – dodaje.

źródło: More&More Marketing