Analiza krytyczności maszyn ABC

490

Ocena maszyn

Kiedy mamy już oszacowane kryteria oceny dla działów które będą brać udział w analizie, musi nastąpić etap oceny. Każdy z działów ocenia park maszynowy, linie, wyposażenie przez pryzmat własnych kryteriów i doświadczenia.  Z pewnością taka ocena nie należy do zadań prostych. Z jednej strony ciężko przewidzieć co może się wydarzyć na maszynie i jakie będą tego efekty. Z drugiej strony trzeba zachować chłodny umysł i patrzeć na ewentualne skutki w sposób realny. Szansa, że kilka maszyn, które mogą produkować ten sam produkt, zepsuje się w tym samym czasie i na dłuższy  czas jest znikoma. Oczywiście, sceptyk może powiedzieć, że szansa zawsze jest. Pytanie czy  kiedykolwiek tak się stało chociaż częściowo?

Podsumowanie wyników

Kiedy otrzymamy już dane z wszystkich działów które powinny wziąć udział w ocenie, czas na podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. Jedną z metod jest wyciągnięcie średniej. Teraz, w zależności od wyniku jaki otrzymamy, określamy krytyczność maszyny w oparciu o decyzje zespołów. Poniższa tabela pokazuje klasy krytyczności w zależności od wyniku.

Ocena końcowa i praca z macierzą krytyczności ABC

Kiedy mamy już średnią ocenę  zespołu, określenie krytyczności maszyny nie powinno stanowić problemu.  Warto jednak zawsze podchodzić racjonalnie do samej analizy i wyników. Choć nie powinno to być regułą, może się zdarzyć że pomimo uzyskania niskiej oceny jesteśmy przekonani o krytyczności maszyny (np. z punktu widzenia BHP). Dla takich przypadków zawsze warto zrobić wyjątek.

W czym może pomóc nam analiza krytyczności ABC?

Zastosowań jest wiele, i każdy może znaleźć także własne natomiast najpopularniejsze zastosowania to:

  • W przypadku wielu awarii – pomocne narzędzie w doborze priorytetów napraw dla dyżurnego UR
  • Planowanie działań TPM
  • Egzekwowanie działań TPM / przeglądów / remontów maszyn
  • Decyzje dotyczące posiadania części zamiennych dla danych maszyn
  • Decyzje dotyczące predykcji jak wibroakustyka, termowizja
  • Planowanie działań innych działów jak Jakość, Technologia

Jest jeszcze jeden plus takiego podejścia do oceny krytyczności maszyn. Podejmujemy ją wspólnie jako zespół, wiec można oczekiwać, że będziemy jej też wspólnie używać jako zespół i szanować decyzje jakie każdy członek zespołu podejmuje w oparciu o analizę krytyczności ABC maszyn.

Mam nadzieję, że analiza maszyn ABC ułatwi Ci codzienną pracę.

Artykuł powstał przy współpracy portalem www.corazlepszaprodukcja.pl

Źródło: www.corazlepszaprodukcja.pl