4 wskazówki, jak usprawnić proces załadunku i rozładunku w branży spożywczej

673

Automatyczny przepływ towarów oraz zoptymalizowany załadunek i rozładunek sprawiają, że maszyny będą odgrywały kluczową rolę w branży spożywczej w przyszłości. Wdrożenie automatycznych rozwiązań pozwoli firmom zajmującym się produkcją żywności i napojów usprawnić cały proces oraz zoptymalizować wydajność siły roboczej. Dzięki temu znacznie zwiększy się wydajność linii produkcyjnej lub maszyny, pomagając firmie zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty.

Na co powinni zwrócić uwagę producenci z branży spożywczej, gdy automatyzują przepływ towarów? Jakich pułapek powinni unikać? Poniższe cztery wskazówki pomogą zrozumieć, jakie czynniki odgrywają istotną rolę w zakresie usprawnienia procesu załadunku i rozładunku.

  1. Wyznaczenie celów i ocenianie procesów

Elastyczność, jakość, problemy związane z pracą i zrównoważony rozwój to tylko niektóre z kluczowych czynników, o których wspominają klienci.

Niezależnie od poszczególnych czynników, każdy projekt musi mieć cel, który decyduje o jego sukcesie.

Automatyzacja może być stosowana do ciągłego monitorowania i raportowania na temat procesu, zapewniając producentowi dostęp w czasie rzeczywistym do takich informacji, jak czas taktu, przestoje, jakość i praca na biegu jałowym. W przypadku wdrożenia poszczególne rozwiązania mogą być wykorzystywane do monitorowania na określonych etapach procesu, umożliwiając identyfikację wąskich gardeł oraz dokonywanie i zrozumienie zmian przyrostowych.

  1. Zwiększenie zaangażowania pracowników

W kontekście fizycznego przepływu towarów w środowisku produkcyjnym ochrona siły roboczej przed obrażeniami stanowi sprawę najwyższej wagi. Pracownicy rozumieją szczegóły dotyczące wprowadzanych zmian i powinni zostać włączeni do dyskusji na temat sposobów usprawnienia procesu. W końcu celem jest automatyzacja wspierająca pracowników.

  1. Wybór właściwego partnera

Niezwykle ważne jest, aby partner technologiczny miał szeroko zróżnicowaną ofertę automatycznych rozwiązań, w tym obszerną gamę rozwiązań elastycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zaleca się również posiadanie sieci integratorów systemów, zapewniających wiedzę i usługi dostosowane do branży na wszystkich poziomach.

  1. Traktowanie surowców, materiałów opakowaniowych itp. jako kompletnych pakietów

Zakład, linia produkcyjna lub maszyna są tak dobre, jak ich obsługa w zakresie surowców, opakowań i materiałów eksploatacyjnych.

W związku z tym firmy nie powinny rozróżniać maszyn i linii, lecz skupić się na poprawie takich aspektów, jak uzupełnianie materiałów opakowaniowych na linii lub ograniczenie produkcji w toku, aby zmniejszyć koszty odpadów, złomu i magazynowania. Tylko poprzez usprawnienie całego procesu firmy zajmujące się produkcją żywności i napojów mogą zoptymalizować wydajność siły roboczej i znacznie zwiększyć wydajność linii produkcyjnej lub maszyny.

Warto, aby powyższe wskazówki wzięły po uwagę firmy, które poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i automatycznych rozwiązań pragną przyspieszyć procesy, zmniejszyć koszty oraz ograniczyć obciążenie pracowników. Modyfikacji dotychczasowych procesów załadunku i rozładunku pomoże osiągnąć wszystkie te cele będzie krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i zyskania przewagi nad konkurencją.

Autor: Robert Brooks, kierownik europejskiego działu produkcji żywności i napojów w firmie OMRON

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj